- Assalouyeh News – پایگاه خبری شهرستان عسلویه - http://assalouyehnews.com -

نیکزاد نماینده ویژه رئیس جمهور در تسویه و تهاتر بدهی مسکن مهر شد

با موافقت دولت، علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی نماینده ویژه رئیس جمهور و مسئول تسویه و تهاتر بدهی مسکن مهر شد.

خبرگزاری فارس: نیکزاد نماینده ویژه رئیس جمهور در تسویه و تهاتر بدهی مسکن مهر شد

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران به استناد اصل صد و بیست و هفتم قانون اساسی تصویب کرد؛ اختیارات هیئت وزیران موضوع بند(۳۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور به منظور تسویه یا تهاتر بدهی حاصل از احداث خدمات زیربنایی، آماده سازی و روبنایی مسکن مهر از محل واگذاری یا فروش اموال غیرمنقول وزارت راه و شهرسازی و موسسات تابعه به وزیر راه و شهرسازی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور تفویض شود.

بر این اساس، تصمیم نماینده یاد شده در چارچوب اصل صد و بیست و هفتم قانون اساسی در حکم تصمیم رئیس جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده(۱۹) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل ابلاغ است.