- Assalouyeh News – پایگاه خبری شهرستان عسلویه - http://assalouyehnews.com -

وزیر نفت در عسلویه

عسلویه نیوز: وزیر نفت جهت افتتاح واحد پتروشیمی بوتن ۱ به عسلویه سفر می کند.
به گزارش” عسلویه نیوز” رستم قاسمی امروز با حضور در عسلویه، یکی از بزرگترین واحدهای پتروشیمی کشور که گفته می شود تماماً به دست متخصصین داخلی احداث شده است را افتتاح رسمی خواهد کرد.

هم اکنون بوتن ۱ به عنوان یکی از خوراک های اصلی پتروشیمی ها بوده که بخشی از آن از خارج کشور وارد می شود.

با افتتاح و بهره برداری از این پروژه عظیم، علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، میزان قابل توجهی از آن صادر شده که سود سرشاری را برای کشور به ارمغان خواهد آورد.

این واحد پتروشیمی که توسط شرکت جم صنعتکاران احداث شده است، امروز در شرکت پتروشیمی جم مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.