- Assalouyeh News – پایگاه خبری شهرستان عسلویه - http://assalouyehnews.com -

میزبانی به سبک سازمان سنجش ؛ نفری ۲۵۰۰ تومان بدهید،ناهار مهمان ما!

مسوولان سازمان سنجش قبل از آزمون و از جمله در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما که شب گذشته بر روی آنتن رفت ، اعلام کردند که برای رفاه حال داوطلبان ، سازمان ستنجش میزبان ناهار آنها در روز آزمون خواهد بود.

در حالی که مسوولان سازمان سنجش آموزش کشور در آستانه برگزاری آزمون دکتری ۱۳۹۱ اعلام کرده بودند که برای شرکت کندگان در این آزمون تدارک تاهار دیده اند ، گزارش های رسیده حکایت دیگری را روایت می کنند.

به گزارش عصرایران ، آزمون دکتری در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار ی شود و داوطلبان تقریباً یک روز کاری را در جلسه امتحان می گذرانند.

از این رو ، مسوولان سازمان سنجش قبل از آزمون و از جمله در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما که شب گذشته بر روی آنتن رفت ، اعلام کردند که برای رفاه حال داوطلبان ، سازمان ستنجش میزبان ناهار آنها در روز آزمون خواهد بود.

با این حال ، برخی گزارش های رسیده به خبرنگار عصرایران حکایت از آن دارد که بعد از جلسه آزمون صبح ، برگزار کنندگان آزمون به سراغ داوطلبان رفته و از آنها مبلغ دو هزار و ۵۰۰ تومان گرفته اند تا بروند و برایشان ناهار بخرند!

البته در دور و زمانه ای که “انصراف اختیاری” از یارانه ها ، “اجباری” است ، میزبان هم می تواند با پول خلق الله ،آنها را مهمان کند تا ثابت شود که در همه چیزمان باید به همه چیزمان بیاید!