- Assalouyeh News – پایگاه خبری شهرستان عسلویه - http://assalouyehnews.com -

برنامه اسرائیل برای راه اندازی بزرگترین سایت جاسوسی جهان

ماموریت اصلی این مرکز جاسوسی، شنود مکالمات تلفنی و نامه های پست الکترونیک (ایمیل) است که از طریق ماهواره ها صنعتی و کابلهای اتصال دریایی در دریای مدیترانه مبادله می شوند.

اسرائیل قصد دارد بزرگترین پایگاه جاسوسی جهان را بسازد.

به گزارش عصر ایران [1]به نقل از روزنامه القدس العربی چاپ لندن، سازمان جاسوسی نظامی اسرائیل، بزرگترین پایگاه جاسوسی و امنیتی این رژیم را در صحرای نقیب ایجاد می کند تا جاسوسی درباره کشورهای دیگر را گسترده تر کند.

این مجتمع جاسوسی در منطقه ای وسیع در نزدیکی شهر “بئر السبع” در جنوب اسرائیل ساخته می شود. در رسانه های اسرائیلی از این پایگاه به عنوان بزرگترین و مجهزترین مرکز جاسوسی و شنود جهان یاد شده است.

ماموریت اصلی این مرکز جاسوسی، شنود مکالمات تلفنی و نامه های پست الکترونیک (ایمیل) است که از طریق ماهواره ها صنعتی و کابلهای اتصال دریایی در دریای مدیترانه مبادله می شوند.

این پایگاه همچنین قدرت آن را دارد تا تمامی اطلاعات الکترونیک،  تماس ها و ارتباطات دولت ها، سازمان ها و اشخاص را به طور جداگانه شنود کند.

این پایگاه در زمینی به مساحت ۵ هزار هکتار ساخته می شود و مساحت ساختمان های این پایگاه نیز ۶۰۰ هزار متر مربع خواهد بود.

در این پایگاه جاسوسی از تجهیزات و امکانات بسیار پیشرفته ای استفاده شده که از جمله می توان به فناوری ویژه تماس و ارتباط عوامل اسرائیلی اشاره کرد. این ارتباطات و تماس ها با استفاده از این فناوری قابلیت شنود نخواهند داشت.

این پایگاه برای فعالیت های جاسوسی علیه کشورهایی است که دوست و دشمن اسرائیل توصیف می شوند.