- Assalouyeh News – پایگاه خبری شهرستان عسلویه - http://assalouyehnews.com -

نامه ایران به سازمان ملل درباره ابوموسی

عصرایران – نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نامه ای به رییس دوره ای شورای امنیت، ادعاهای بی اساس سفرای عربستان سعودی و امارات متحده عربی در مورد جزایر سه گانه ایرانی را قاطعانه رد و تاکید کرد: جزایر ابوموسی،تنب بزرگ و کوچک همواره بخش لاینفک سرزمین ایران بوده است.

 نمایندگی کشورمان در این نامه که رونوشت آن برای بان کی مون دبیرکل سازمان ملل نیز فرستاده شده، تاکید کرده که این نامه در پاسخ به نامه های سفرا و نمایندگان عربستان و امارات متحده عربی که ادعاهایی را در مورد سفر جناب آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به جزیره ابوموسی داشته اند، ارسال شده است.

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل می افزاید: دیدار اخیر رئیس جمهوری اسلامی ایران از جزیره ابوموسی و تمام اقدامات انجام شده در این جزیره، بر پایه حق حاکمیت و اصول تمامیت ارضی ایران انجام شده است.

در این نامه تاکید شده است؛ جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اهمیت روابط برادرانه و حسن همجواری در خلیج فارس همواره معتقد بوده است که مذاکرات سازنده بین جمهوری اسلامی ایران و مقام های امارات عربی متحده باعث گسترش روابط در حوزه های مختلف بوده و به رفع هرگونه سوء تفاهم که ممکن است به واسطه اجرای ترتیبات ناشی از سند مبادله شده در سال ۱۹۷۱ بوجود آمده باشد، کمک می کند.

در ادامه این نامه آمده است: به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران مایلیم تاکید کنیم که تنها نام صحیح تاریخی که در سطح جهانی برای حوزه آبی بین ایران و شبه جزیره عربستان به رسمیت شناخته شده و خود سازمان ملل نیز بر آن تاکید دارد، نام “خلیج فارس” می باشد.

براین اساس هرگونه استفاده از نامهای جعلی برای این منطقه، از جمله نام مجعولی که درنامه سفیر و نماینده دائم عربستان سعودی ذکر شده کاملا بی اساس و مطلقا غیر قابل قبول است و دارای ارزش حقوقی یا سیاسی نمی باشد.

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل، در پایان درخواست کرد تا این نامه به عنوان سند شورای امنیت ثبت شود.