سرداران ما را چه شده که سربازان به جایشان سخن می گویند؟
تاريخ ارسال خبر : 22 آوریل 2012 | ساعت 15:39 | کد خبر: 11368 | sv14 | چاپ این مطلب

سرداران دفاع از آب و خاکمان را اینگونه نمی خواهیم چرا که اینگونه نمی شناختیمشان. سردارانی را که در گذشته ای نه چندان دور جان و مال و تمام هستی شان را فدای دفاع از دین و انقلاب و میهنشان می کردند، چه شده است که آبروی خود و مدیریت را در نظام اسلامی بازیچه کسانی کرده اند که به هر علت آبرو و عزت سرداران دفاع و مدیران امروز را به سخره گرفته اند.

این چند سطر نه قصد دفاع از محمد باقر قالیباف، شهردار ساعی تهران را دارد و نه هدف تعریف از سردار محمد رویانیان، رئیس صادق ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور را ، اما نیتش انتقاد از این هر دو عزیز است.

انتقاد از آن رو که هر از چند گاهی اجازه می دهند رسانه های نزدیک به آنها یا آنهایی که به هوا و نیتی خود را نزدیک به این دو می دانند، در هجو دیگری قلم بزنند و ملاحظه هیچ حرمتی را هم نکنند.

این نقدهای متقابل اگر چه موضوع تازه ای نیست اما آنچه این قلم را واداشت تا از سر اندوه و تأسف به این دو سردار را انذار دهد، پدیده عجیبی است که این روزها در برخی سایت ها و رسانه ها شاهدش هستیم؛ کافی است این دو مدیر محترم و پرتلاش نگاهی هر چند گذرا به این رسانه ها بیندازند تا ببینند چگونه اطرافیانشان، بدون کوچکترین ملاحظه ای این دو مدیر را نه از رهگذر عملکردشان بلکه به لحاظ شخصیتهایشان به نقد هم نه که به سخره گرفته اند.

سرداران بزرگوار! فقط کافی است نگاهی به سایت هایی که مستقیمیا غیر مستقیم وابسته یا منتسب به شما هستند نگاه کنید و  حال و روز زیردستانتان را ببینید که چگونه به نام و اعتبار شما ، علیه طرف مقابل مطالب سخیف می نویسند و علیه طرف دیگر لجن پراکنی می کنند؟ آیا براستی جایگاه مدیریتی در نظام اسلامی تا این حد فروکاسته شده که برخی فرصت طلبان یا دوستان نادان اینچنین به خود اجازه دهند در قالب نقد به هجو مدیران کشور بپردازند؟

شاید که نه ، بی گمان خواهید گفت ما از این قبیل موارد بی اطلاع بودیم و اگر خبر داشتیم که قرار است چنین کنند، بی تردید اجازه نمی دادیم. قبول اما حال که مطلع شدید آیا نباید اقدام درخوری برای جلوگیری از ادامه اینگونه اقدامات بعمل آورد؟

تریدی وجود ندارد که هر دو مدیر نظام در برنامه ها و اقدامات خود دچار نقصان هایی هستند آنچنان که موفقیت های بسیاری نیز کسب کرده اند اما نه بیان آن ضعف ها و نه تعریف از قوت ها به این شکل و با این ادبیات درخور این دو سردار دفاع مقدس و به طریق اولی شایسته نظام اسلامی نیز نیست … کاش زودتر کاری کنند، کاش!


نظرات کاربران 

ارسال یک پاسخ