- Assalouyeh News – پایگاه خبری شهرستان عسلویه - http://assalouyehnews.com -

آغاز صدور مجوز فعالیت‌ برای پایگاههای ثبت شده در طرح ساماندهی سایت‌های اینترنتی

مدیران مسئول پایگاه‌های ثبت شده در samandehi.ir از امروز می‌توانند برای دریافت مجوز فعالیت اقدام نمایند.

عسلویه نیوز” به نقل از ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی و خبرگزاری‌های غیر دولتی، متقاضیان از طریق مراجعه به پایگاه ساماندهی و تکمیل مدارک مربوط به صدور مجوز و پر کردن شناسنامه پایگاه متبوع می‌توانند تصویر درخواست خود را به همراه مدارک مربوط به نشانی Support@samandehi.ir ارسال نمایند.
بنابراین گزارش کلیه متقاضیان ۱۰ روز پس از ارسال مدارک، می‌توانند درخواست خود را از طریق تماس با شماره‌ تلفن‌های ۸۸۳۱۹۵۳۹ و ۸۸۳۲۸۱۰۴ پیگیری نمایند.