- Assalouyeh News – پایگاه خبری شهرستان عسلویه - http://assalouyehnews.com -

پایان عمر انبار رو باز گوگرد پس از ١٨ سال و کاشت درخت در زمین ۹ هکتاری

“عسلویه نیوز” خبر خوش دادستان عسلویه برای مردم شهرستان خدری از پایان عمر انبار روز باز گوگرد پس از ١٨ سال خبر داد/در هفته های آینده در این زمین ٩ هکتاری درخت کاری شروع می شود [1]

دو ماه پیش بود که محمد خدری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عسلویه پس از بازدید میدانی از انبار گوگرد به متولیان آن فرصت دو ماه داد تا با ایجاد سازوکار انبار مکانیزه و سرپوشیده این انبار فعلی رو باز را جمع آوری کنند
حالا پس از آن فرصت دو ماه ورود دستگاه قضایی مدعی العموم از جمع آوری کامل انبار گوگرد پس از ١٨ سال خبر داده است
دادستان عسلویه اظهار داشت با هماهنگی با محیط زیست خاکبرداری از انبار ٩ هکتاری شروع شده و تا هفته های آینده درخت کاری کامل انبار شروع می شود
دادستان عسلویه با قدردانی از مهندس فرهنگ مدیر عامل شرکت مجتمع گاز پارس‌جنوبی که در راستای پیشگیری از آلودگی هوا با ایجاد انبار مکانیزه انبار فعلی را جمع آوری کردند و کمکی به رفع آلودگی هوای منطقه کردند
با توجه به اینکه طبق ارزیابی محیط زیست بیشترین آلودگی هوا در عسلویه دی اکسید گوگرد می باشد با جمع آوری این انبار رو باز کمک شایانی به کم کردن آلودگی هوای شهرستان شده است