- Assalouyeh News – پایگاه خبری شهرستان عسلویه - http://assalouyehnews.com -

هنوز اصلاح‌طلبان برای ریاست جمهوری “برنامه” ندارند

عضو مجمع روحانیون مبارز گفت: اظهار ‌نظر درباره اینکه چه کسی محور اصلاح‌طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری باشد زود است.

خبرگزاری فارس: هنوز اصلاح‌طلبان برای ریاست جمهوری "برنامه" ندارند/ زود است که برای اصلاحات "محور" مشخص کنیم

محمد‌علی ابطحی عضو مجمع روحانیون مبارز در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس درباره نحوه ورود اصلاح‌طلبان به انتخابات ریاست جمهوری گفت: جریان اصلاح‌طلبی یک جریان اصیلی است که در بدنه جامعه قرار دارد  و با اینکه ظهور و بروز ندارد اما طبیعی است که در ایام انتخابات فعال شود.

ابطحی تصریح کرد: همه جریانات سیاسی حاضر در کشور باید در انتخابات ریاست جمهوری فعال شوند از این رو اصلاح‌طلبان نیز باید در این راستا برنامه‌های خود را تدوین کنند.

عضو مجمع روحانیون مبارز اظهار داشت: با توجه به اینکه جمع زیادی از اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس نهم شرکت کردند انتظار می‌رود که در انتخابات ریاست جمهوری نیز فعالیت جدی داشته باشند.

ابطحی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هنوز برنامه‌های اصلاح‌طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری مشخص نشده است لذا اظهار ‌نظر درباره اینکه چه کسی محور اصلاح‌طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری باشد زود است.