- Assalouyeh News – پایگاه خبری شهرستان عسلویه - http://assalouyehnews.com -

شبکه شتاب بانک‌ ها قطع شد

شبکه شتاب کلیه بانک‌های کشور از صبح امروز قطع شده و مشتریان بانک ها را دچار سرگردانی کرده است.

به گزارش افکارنیوز به نقل از ایلنا، شبکه شتاب کلیه بانک‌های کشور از صبح امروز قطع شده و مشتریان بانک ها را دچار سرگردانی کرده است.

سامانه شتاب الکترونیکی فراگیر بین بانکی از صبح امروز به دلایل نامعلومی قطع شده و بانک‌ها نیز پاسخگوی مشتریان خود هنگام مراجعه به شعبه مذکور نیستند. حتی شعبه بانکی که با کارت مورد نظر مطابقت دارد نیز از ارائه خدمات معذور مانده است.

این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی شبکه اطلاعات بین بانکی را یک شبکه بسیار منسجم و هوشمند دانسته و بار‌ها به این سامانه به عنوان یک از اهرم‌های نظام بانکداری الکترونیکی کشور اعلام کرده است.

نکته قابل تأمل طی دو ماه گذشته، این چندمین بار است شبکه شتاب یا‌‌ همان شبکه اطلاعات بین بانکی به دلایل نامعلومی از سرویس دهی به مشتریان خود ناتوان و بار‌ها قطع شده است.

سابقه قطع شبکه شتاب با افزایش بار روی شبکه در پی واریز یارانه های نقدی در مراحل مختلف وجود داشت اما این بار معلوم نیست به چه علت این اتفاق رخ داده است.

شبکه شتاب یا سامانه کارت تمامی بانک‌های کشور در سال ۸۱ باهدف ایجاد و راه اندازی و راه‌بری سوییچ ملی برای ایجاد زمینه درراستای انجام مبادلات بین بانکی به صورت الکترونیکی ایجاد شده است.