- Assalouyeh News – پایگاه خبری شهرستان عسلویه - http://assalouyehnews.com -

عدم نظارت نظام مهندسی بر روند احداث ساختمان شهرداری

عسلویه نیوز” تا آنجایی که همه مردم اطلاع و آگاهی دارند خوب به یاد می آورند قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۱۳۷۴ توسط وزیر وقت مسکن و شهرسازی ابلاغ شد یکی از مهمترین وظایف این سازمان الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان می باشد.

به گزارش خبرنگار “عسلویه نیوز” با شکل گیری نظام مهندسی در استانهای کشور در شهرداری عسلویه شاهد حضور کارشناسان نظام مهندسی بودیم که با در دست گرفتن چندین پروژه و نظارت مستقیم بر آنها جا پای خود را بیش از پیش در این نهاد تقویت نمودند و شعار نظام مهندسی خود را در راستای رعایت مقررات ملی ساختمان و حفاظت از جان و مال مردم عنوان کردند.

هرچند بی توجهی مسئولین نسبت به اعتراض های مردم نارضایتی هایی را بوجود آورده است اما دسته گل شهرداری عسلویه در نوع خود بی نظیر است.

البته جای شکرش باقی است که مسئولین شهرداری خود را مهندس عمران معرفی می نمایند ولی بی توجهی به قانون نظام مهندسی به هر دلیلی آنها را در مظان اتهام قرار می دهد.

جالب است بدانید ساختمان جدیدالتاسیس شهرداری عسلویه که با مبلغ هنگفت به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع در حال بهره برداری است بدلیل عدم نظارت مستقیم از سوی مهندس عمران شهرداری در قسمت راه پله های این پروژه به جهت عدم استفاده از سازه های مستحکم تخریب می شود که پیمانکار مربوطه با ابتکاری جدید اقدام به جوش دادن تیر آن در زیر راه پله ها از تخریب کامل آن جلوگیری می نماید.

معلوم نیست وقتی اهالی شهر عسلویه برای ساخت ۱۰۰ متر مربع ساختمان تجاری یا منزل مسکونی به شهرداری مراجعه می نمایند شهرداری عسلویه با اعمال فشار و سختگیری ها بدون معرفی ناظر و تایید نقشه های اجرایی توسط نظام مهندسی از صدور پروانه ساخت جلوگیری می کند.

با این تفاسیر و گزارش ارائه شده آیا برای ساخت چنین پروژه ای نبایستی هیچ نظارتی از سوی مهندسان ناظر و مجریان طرح صورت گرفته شود آیا این خلاف متن صریح قانون نیست؟

امیدواریم شهردار عسلویه که همیشه خود را ملزم به اجرای تعهدات و مسئولیت پذیر مطرح می کند نظارت ویژه ای به پروژه های شهرداری داشته باشد و پیمانکار مربوطه را موظف به رعایت اصول نظام مهندسی در این پروژه و آنرا ملزم به بازسازی مجدد راه پله ها کند.

در ادامه تصاویر مربوط به تخریب شدن راه پله ها و جوش دادن تیرآهن در زیر آن جلب می نماییم.

[1]

[2]

[3]

 

[4]