- Assalouyeh News – پایگاه خبری شهرستان عسلویه - http://assalouyehnews.com -

بخشودگی جرایم معوقات بانکی

محمود بهمنی در حاشیه ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد، گفت: قرار شد اتاق بازرگانی ایران اولویتها را برای بخشش معوقات واحدهای تولیدی مشخص کند.
وی افزود: مقرر شد تنها برای یک بار دیگر به مدت ۵ سال بدهی معوق واحدهای تولیدی تقسیط شود.
بهمنی افزود: توافق امروز دولت و بخش خصوصی در شورای گفت‌وگو برای بخشش جرایم معوقات بانکی واحدهای تولیدی تا پایان هفته به بانکها ابلاغ می شود.