- Assalouyeh News – پایگاه خبری شهرستان عسلویه - http://assalouyehnews.com -

استقبال استاندار بوشهر از ایرانیان مقیم خارج از کشور در عسلویه

به گزارش عسلویه نیوز ، جمعی از ایرانیان مقیم خارج از کشور جهت بازدید از پروژه های  و تاسیسات گازی و پتروشیمی  عسلویه وارد فرودگاه خلیج فارس شدند .

استاندار بوشهر و جمعی از مسئولین محلی این جمع را همراهی خواهند کرد.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.