- Assalouyeh News – پایگاه خبری شهرستان عسلویه - http://assalouyehnews.com -

بی ادب ترین رانندگان جهان

بر اساس نظرسنجیهایی که در پایتختها و شهرهای مهم بیش از ده کشور مهم جهان صورت گرفته، رانندگان تاکسی پاریسی بداخلاق ترین و بی ادب ترین رانندگان جهان هستند.

به گزارش عسلویه نیوز به نقل از واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی فرانس۲۴، در این رده بندی فرانسه در جایگاه اخر قرار گرفته است. این درحالی است که خود فرانسویها اعتقادی به نتیجه این نظرسنجی ندارند و می گویند این مسئله فقط به سی درصد رانندگان مربوط می شود.

در این نظرسنجی رانندگان تاکسی لندنی مودب ترین رانندگان جهان معرفی شده اند و رانندگان تاکسی در نیویورک نیز در این رده بندی در جایگاه دوم قرار گرفته اند.