نقش عسلویه در ۸ سال دفاع مقدس
تاريخ ارسال خبر : 22 سپتامبر 2010 | ساعت 17:52 | کد خبر: 1415 | sv95 | چاپ این مطلب

ان تنصرالله ینصرکم و یثبت اقدامکم
در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی دست استعمارگران شرق و غرب از کشور ایران اسلامی کوتاه و قطع گردید . از آنجائیکه ابر قدرتهاس سلطه گر که در راس آنها امریکای جنایتکار وقتی متوجه شدند منافعشان در ایران قطع شد دست به نقشه های شوم زد تا بلکه بتواند این انقلاب از پای درآورد و دوباره این کشور تحت تصرف خود در آورد و بتواند مانند گذشته اموال و ذخائر این کشور به تاراج برد و فرمانروایی کند.ترور شخصیتها و کودتای طبس و غیره را به سرگردگی گروههای داخلی ضد انقلاب در دستور کار خود قرار داد و یکی پس از دیگری نقش های شوم خودش پیاده کرد و جنگ را بر ایران تحمیل کردو رسما صدام ملعون را تجهیز و با ایران وارد جنگ کردند و این انقلاب که هنوز سازمان نشده و وضعیت کشور چندان آرامش خوبی به خود ندیده و همه مسائل آن آشفته بود نیروهای عراقی چنان پیشروی کردند که همه مرزهای ایران و تعداد زیادی از مناطق مرزی و شهر خرمشهر تا نزدیکی اهواز پیشروی و تحت تصرف خود در آوردند و محاسبه ای که آنها داشتند ظرف ۳ روز نهارشان در تهران خواهد بود.نیروهای عراقی به استحکام شهرهای سقوط شده ایران به خصوص خرمشهر شدند،و خرمشهر محل فرماندهی جنگ خودشان انتخاب کردند و چنان به این شهر استحکام بخشیده شد که ایران نتواند این شهر دوباره پس بگیرد وصدام گفت اگر ایران خرمشهر را بتواند آزاد کند من کلید شهر بصره به ایران خواهم داد از آنجائیکه مردم به فرمان  پیامبر گونه حضرت امام (ره) گوش میکردند و آماده نبرد هستند فوج فوج وارد و سرازیر جبهه های حق علیه باطل شدند و جبهه ها را پر کردند و خانمها در پشت جبهه ها مردان و فرزندان خودشان پشتیبانی نمودند و منطقه عسلویه از این قاعده مستثنا نبود و به امر رهبر کبیر انقلاب لبیک گفته و به جبهه ها هجوم بردند و در منطقه عسلویه جهاد سازندگی به ریاست محمود بحرینی و سپاه پاسداران به فرماندهی شهید نوری این دو ارگان انقلابی ماموریت داشتند تا کمکهای مردمی و اعزام نیروهای داوطلب به جبهه ها هدایت نمایند مردم عسلویه با کمکهای خودشان جبهه ها تقویت نمودند و چنان کمکهای مالی خودشان به جبهه ها نشان دادند وقتی کاروان به جبهه ها می رسید نیروهای بسیجی میگفتند کاروان عسلویه رسید بخاطراینکه مردم منطقه عسلویه هیچگونه مضایقی نکردند و جنس هایی که به جبهه ها اعزام داشتند جنس مرغوبی بوده است لازم به ذکر است از هر دو لنج که وارد اسکله عسلویه میشد یک نیسان بار به جهاد تحویل میدادند تا به رزمندگان اسلام برسد.در عسلویه از حضور و فعالیت زنان هم در پشتیبانی از نیروهای بسیجی غافل نباید شد.زنان بسیجی ها را تشویق میکردند و با پختن نان (ارگاگ و خبز طابی) خرما باآرد و روغن(اخلاصه)و تهیه بقیه غذاها توسط زنان فداکار این منطقه دین خودشان را به این انقلاب و نظام اداء کردند .در منطقه عسلویه نیروی اعزامی به جبهه ها مثل شهرهای دیگر کشور بوده است که ۱۲ نفر به درجه شهادت و ۸ نفر اسیر و ۲۵ نفر جانباز و و مقدار زیادی رزمنده داشت و کارنامه درخشانی از خود بجای گذاشتندو چنان ضربه مهلکی به دشمن زدند که محاسبه آنها بهم ریخت و این جنگ سه روزه تا یک هفته محاسبه غلط آنها به هشت سال طول کشید و با آن استحکام که خرمشهر داشت دوباره ایران بتواند این شهر را پس بگیرد ،رزمندگان اسلام چنان ضربه مهلکی به نیروهای عراقی وارد نمودند و توانستند خرمشهر با آن استحکام شده از عراقیها پس بگیرند که امام فرمودند خرمشهر خدا را آزاد کرد.شهرهای دیگر یکی پس از دیگری از عراقیها پس گرفته شد  و وارد مرز عراق و شهرهای عراق شدند و فاو یکی از شهرهای عراق به تصرف خود در آوردند و کار بجایی رسید که عراقیها و ابرقدرتهای جهان در برابر قدرت ایران زانو زده و آماده پذیرش قطعنامه سازمان ملل شدند و جنگ به نفع ایران بدون اینکه یک وجب از خاک ایران در اختیار عراق باشد و با روسیاهیهای امریکا و کشورهای غربی و معرفی عراق به عنوان متجاوز از سوی سازمان ملل به پایان رسید.

شهروندی از عسلویه م – م


نظرات کاربران 

ارسال یک پاسخ