افشاگری موسوی نژاد درباره یک موضوع
تاريخ ارسال خبر : 18 اکتبر 2012 | ساعت 19:33 | کد خبر: 20725 | sv17 | چاپ این مطلب

وی از عملکرد تعاونی های مسکن و شیوه پاسخگوئی شان به مردم انتقاد کرد و گفت: گزارشاتی به دفترم ارسال شده مبنی بر اینکه برخی تعاونی های مسکن پولهای دریافتی از مردم را در جای دیگری هزینه کرده می کنند.

 

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی به افزایش قیمت مسکن دراستان بوشهر اشاره کرد و گفت: عدم نظارت کافی از سوی متولیان مسکن باعثافزایش قیمتها شده است.

به گزارش سوک به نقل از لیمر ، حجت الاسلام موسوی نژاد افزود: کارخانه بزرگ سیمان دراستان بوشهر در حال فعالیت است و حتی مصالح ساختمانی به کشورهای دیگر صادرمی کنیم، اما شاهد افزایش قیمت مسکن هستیم که تعجب آور است.

وی از عملکرد تعاونی های مسکن و شیوه پاسخگوئی شان به مردم انتقاد کردو گفت: گزارشاتی به دفترم ارسال شده مبنی بر اینکه برخی تعاونی های مسکنپولهای دریافتی از مردم را در جای دیگری هزینه کرده  می کنند.

وی همچنین به یکی از طرح های کلان عمرانی دولت در جهت حمایت از قشرضعیف جامعه اشاره کرد و افزود: مسکن مهر ماندگار از پروژه های کلان دولتدر کشور است،برای همین از استاندار بوشهر می خواهم دستور دهد تا هرچهسریعتر ستاد هماهنگی راهبردی مسکن برای جلوگیری از افزایش قیمتها تشکیلشود.

نماینده دشتستان افزود: تشکیل این ستاد باعث خواهد شد همه ی دستگاههای متولی و بانکها از هرگونه تصمیمات جداگانه ای پرهیز کنند.

موسوی نژاد گفت: اکثر کسانی که برای مسکن مهر ثبت نام نموده اند از قشرضعیف جامعه هستند که بعضی از آنها برای تأمین پول برای مسکن مهر وسائلخانه شان را فروختند، و  وام گرفتند تا صاحب خانه شوند، این در حالیست کهحال دچار مشکلاتی شده اند و مدام وعده می شنوند.

وی در پایان افزود: ساز و کار قانونی برای نظارت بر فعالیت تعاونی هایمسکن وجود ندارد و معتقدم باید شرایطی فراهم شود که اگر مسئولی یاپیمانکاری به تعهداتش عمل نکرد مواخذه شود، بنابراین دولت می بایست آئیننامه ای در این خصوص تنظیم و ابلاغ نماید.


نظرات کاربران 

ارسال یک پاسخ