- Assalouyeh News – پایگاه خبری شهرستان عسلویه - http://assalouyehnews.com -

واکنش های جادوگر روی نیمکت(عکس) 

 

 

 

علی کریمی که به علت مصدومیت در چهار بازی گذشته پرسپولیس بازی نکرده بود، در نیمه اول بازی مقابل داماش به میدان رفت اما از آمادگی مطلوب به دور بود و فقط یک کارت زرد گرفت. او در بین دو ینمه تعویض شد و روی نیمکت مشغول تماشای هم تیمی های خود شد. او بعد از گل محمد نوری این گونه خوشحالی خود را بروز داد.