- Assalouyeh News – پایگاه خبری شهرستان عسلویه - http://assalouyehnews.com -

تصاویر شادی پس از گل جالب توجه میداودی

میلاد میداودی که در هفته های اخیر گل های متعددی را برای استقلال به ثمر رسانده است در دقیقه ۵۶ با شوتی زیبا سقف دروازه میهمان را فرو ریخت تا آبی پوشان پایتخت از مس سرچشمه پیشی بگیرند.
[1]