- Assalouyeh News – پایگاه خبری شهرستان عسلویه - http://assalouyehnews.com -

رونق خرید و فروش ملخ در عربستان

به گزارش مشرق به نقل از پایگاه خبری الوطن، هزاران عربستانی در فصل مهاجرت ملخ ها خوشحال می شوند، چرا که این فصل برای شهروندان عربستانی، فصل رونق بازار تجارت ملخ محسوب می شود.از همین رو هزاران عربستانی این شبها برای شکار ملخ به مناطق دوردست می روند چرا که گرفتن ملخ در شبها آسانتر است.
این در حالی است که وزارت بهداشت این کشور سعی دارد شهروندان عربستانی را از خرید و فروش و خوردن ملخ باز دارد، چرا که کشاورزان برای حفظ محصولات زمینهای کشاورزی خود از سم و موادشیمیایی استفاده می کنند و خوردن ملخ ممکن است سلامتی مردم را به خطر بیاندازد.گفته می شود که هر یک کیسه کوچک پر از ملخ در این کشور به قیمت هزار ریال به فروش می رسد.