- Assalouyeh News – پایگاه خبری شهرستان عسلویه - http://assalouyehnews.com -

بازیکن شهرداری تبریز تا اطلاع ثانوی محروم است

به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در دیدار دو تیم شهرداری تبریز و فولاد خوزستان در چهاردهم بهمن از هفته بیست و چهارم برگزار شد که از سوی عیسی پرتو بازیکن تیم شهرداری تبریز تخلفاتی صورت گرفت.بر همین اساس وی با صدور قرار دستور موقت تا اطلاع ثانوی از همراهی تیم مربوطه و شرکت در مسابقات معلق و محروم است و باید روز یکشنبه هفتم اسفند جهت ادای پاره ای از توضیحات در کمیته انضباطی حضور داشته باشد.