- Assalouyeh News – پایگاه خبری شهرستان عسلویه - http://assalouyehnews.com -

دستیابی به بالاترین رقم حجم تولید گاز از چاه های پارس جنوبی دربهمن ماه۱۳۸۹میزان تولید گاز غنی در ده سکوی تولیدی فازهای پارس جنوبی در بهمن ماه سال جاری به حدود ۷ میلیارد و ۲۸۰ میلیون متر مکعب رسید که این رقم با میانگین تولید روزانه بیش از ۲۴۲ میلیون متر مکعب گاز ، بالاترین رقم حجم تولید گاز ایران از چاه های راه اندازی شده پارس جنوبی همزمان با آغاز نهمین سال برداشت ایران از این میدان مشترک ، میباشد.
فرخ علیخانی ، مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس گفت : فازهای ۶، ۷ و۸ پارس جنوبی با تولید بیش از ۲ میلیارد و ۵۸۵ میلیون متر مکعب گاز ، رکورد دار تولید در بهمن ماه سال جاری بوده اند.
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس، وی یادآور شد: میزان تولید ماهانه گاز در فاز ۱ این میدان با عبور از محدوده های قبلی به حدود ۷۱۵ میلیون متر مکعب رسیده است .
همچنین حجم تولید گاز در فازهای ۲ و۳ ، ۴و۵ و همچنین فاز ۹ نیز به ترتیب یک میلیارد و ۶۱۷ میلیون متر مکع ب ، یک میلیارد و ۸۶۴ میلیون متر مکعب و ۴۹۷ میلیون متر مکعب بوده است.
علیخانی متوسط تولید روزانه این فازها را ۲۴۲ میلیون متر مکعب اعلام کرد وگفت: این رقم از شاخص تعریف شده تولید فازها پیشی گرفته ا ست و حدود ۴۰ درصد گاز تولیدی کشور را تشکیل میدهد.
میدان گازی پارس جنوبی یکی از بزرگترین منابع گازی جهان است که بر روی خط مرزی مشترک ایران و قطر در خلیج فارس قرار دارد و یکی از اصلی ترین منابع انرژی کشور به شمار می رود. مساحت این میدان ۹۷۰۰ کیلومتر مربع است که سهم متعلق به ایران ۳۷۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد .
ذخیره گاز این بخش از میدان ۱۴ تریلیون متر مکعب گاز به همراه ۱۸ میلیارد بشکه میعانات گازی است که حدود ۸ درصد از کل گاز دنیا و نزدیک به نیمی از ذخایر گاز کشور را شامل می شود.