- Assalouyeh News – پایگاه خبری شهرستان عسلویه - http://assalouyehnews.com -

پرز: رئال به ما درس تسلیم نشدن آموخت

به گزارش “ورزش سه”، رئال تا به حال ۱۱ بار قهرمان چمپیونزلیگ شده و پرافتخارترین تیم جهان به حساب می‌آید. با این حال این تیم در دوره 01185468 [1]های مختلف فراز و نشیب های بسیاری را تجربه کرده که به عقیده پرز، تسلیم نشدن رئال درسی بزرگ برای همه است.

او گفت:” ۱۱۵ سال فوق العاده سپری شده ولی روزهای سختی هم در این بین وجود داشته است، حتی فراتر از ورزش و غلبه بر این روزهای سخت نیازمند این است که فوق العاده باشید. این باشگاه نمادی برای تسلیم نشدن است و اینکه باور کنید غیرممکنی وجود ندارد.”