- Assalouyeh News – پایگاه خبری شهرستان عسلویه - http://assalouyehnews.com -

پاسخ پورفاطمی به اظهارات شیخ موسی احمدی

حجهالاسلام سیدمحمدمهدی پورفاطمی درخصوص اظهارنظر منتشر شده به نقل از شیخ موسی احمدی در رسانه ها به نقل از “عسلویه نیوز“، مبنی بر اینکه “مردم ۳ نماینده استان را به خاطر ولایتمداری انتخاب کردند و رأی یکی از نمایندگان استان نیز بخاطر سید بودن وی می باشد”، به خلیج فارس گفت: معتقدم این اظهارنظر عجولانه بوده و منتخب جنوب استان با حضور در مجلس اظهارنظرهای پخته تری خواهد داشت.
وی ادامه داد: اگرچه بنده خانواده ای بزرگ دارم که افتخار سیادت دارد و مورد اعتماد و احترام مردم است، اما ۱۲ سال نمایندگی مردم دشتی و تنگستان و انتخاب برای چهارمین بار صرفاً به خاطر سید بودن نیست.
وی ادامه داد: استمرار این اعتماد ناشی از پتانسیل های دیگری نیز مثل مردم داری است، ضمن اینکه اندیشه و تفکر بنده مشخص است و مردم از آن نیز آگاهند.
پورفاطمی افزود: بنده در مدت ۱۲ سال نمایندگی از مجلس ششم تا هشتم با همه منتخبان مردم در جهت تقویت استان همراهی داشته ام و تلاش می کنم این مهم را ادامه دهم، از این رو معتقدم منتخب جنوب استان در مجلس نهم نیز با حضور در روند کار و آغاز رسمی فعالیت نمایندگی اش، پخته تر اظهارنظر خواهد کرد.