- Assalouyeh News – پایگاه خبری شهرستان عسلویه - http://assalouyehnews.com -

قتل عام خانوادگی در شیراز

مردی در شیراز پنج نفر از اعضای خانواده همسرش را در شیراز با شلیک اسلحه به قتل رساند.

به گزارش مهر، مردی بامداد شنبه با اسلحه کلاش به منزل پدر همسرش مراجعه کرد و اعضای این خانواده را با شلیک اسلحه کلاش به قتل رساند.

در این حادثه مادر همسر، همسر و دختر متهم و همچنین دو برادر همسر وی به قتل رسیده و پسر هشت ساله اش نیز از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت و مجروح شد.

متهم پس از قتل عام اعضای خانواده همسرش با همان اسلحه به قصد خودزنی به سر خود شلیک کرد اما از مرگ نجات یافت و هم اکنون در بیمارستان بستری است.

این پرونده هم اکنون در دادسرای جنایی شیراز در دست بررسی است.