- Assalouyeh News – پایگاه خبری شهرستان عسلویه - https://assalouyehnews.com -

رئیس دانشگاه پیام نور عسلویه: عسلویه نیازمند احداث آکادمی فنی مهندسی است

به گزارش عسلویه در همایش تجلیل از دانشجویان شهر عسلویه دکتر قاسمی ریاست دانشگاه بین المللی پیام نور واحد عسلویه و همچنین رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی این شهر طی سخنانی دانشجویان را به فراگیری علوم پیشرفته آنها را تشویق و خاطرنشان کرد: بستری که هم اکنون برای جوانان این منطقه فراهم است حاصل تلاشهای خود عزیزان است و دانشجویان بدانند کمبود های موجود را بایستی خودشان رفع نمایند و نگرش خود را به سطح مدیریتی ارتقاء دهند.

وی افزود: با توجه به موقعیت استراژیک منطقه عسلویه و وجود شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی عسلویه نیاز مبرم به احداث آکادمی فنی مهندسی دارد که امیدواریم این امر در آینده ای نه چندان دور محقق شود.