امان از بی اخلاقی در “خانه ملت” / نهمی ها! جو مجلس نگیردتان
تاريخ ارسال خبر : 10 می 2012 | ساعت 12:54 | کد خبر: 12503 | sv7 | چاپ این مطلب

دقیقا زمانی که موعد انتخابات می شود و بازار کار تبلیغات داغ است، خیلی از این آقایان کاندیداها و نمایندگان محترم مردم که به اعتبار ملت، استخوانی ترکانده اند، دنبال رسانه ها می افتند و عرض ادب می کنند و قربان صدقه می روند و قول و وعده های آنچنانی که پشت به پشت هم می دهیم و چه ها که نمی کنیم و قس علی هذا…!

اما همین که مرکب مبارک این آقایان از پل معرکه عبور کرد، دوباره اوج می گیرند و گزافه گویی ها شروع می شود ؛ یک وقت مبادا کسی حرفی بزند که به پر قبای این حضرات بر بخورد.
کسی هم نیست بپرسد که آقای عزیز! این کت و شلوار وکالت که بر تن کرده اید، از صدقه سری اعتماد و رای مردم حاصل شده و اگر هر آینه از تن مبارک خارجش کنند، لخت و عور می مانید.

جسارت و جنب و جوش مجلس و بهارستانی ها تا زمانی ستودنی است که در چهارچوب شأن و جایگاه این نهاد صورت بگیرد. بیش از این ولی نتیجه ی عکس می دهد  و کمتر از آن مجلس را به  دام انفعال و بی هویتی می برد.

نماینده مجلس مگر مقام قدسی است؟ اعتبارش را چگونه کسب می کند؟ کسی که خود را وامدار مردم نبیند، به شرافت همین قلم به ارزنی هم نمی ارزد تا چه رسد به اینکه در جایگاه وکالت مردم هم نشسته باشد.

اصل بر این است که هر نماینده و کاندیدایی که خود را برای ورود به مجلس آمده می کند و می خواهد قبای وکالت بر تن کند، تربیت های لازم را دیده و نفس خویشتن را برای برآمدن در مقابل خطرات و لطمات این راه مهیا کرده است.

دیروز از یک جای کشور خبر رسید که فلان آقای نماینده به خاطر کشیدن کاریکاتوش در یک نشریه  محلی، فلان کاریکاتوریست نگون بخت را به دادگاه برده و به ۲۵ ضربه ی شلاق محکوم کرده است.

امروز می شنویم یک آقای دیگر که اتفاقا اسم و رسمش را بیشتر بواسطه همین فحاشی ها و بد اخلاقی ها حاصل آورده، خبرنگار دیگری را با فحش و ناسزا از خانه ملت بیرون می کند… .
چرا؟ بخاطر کاریکاتور؟ چون می خواسته از شما مصاحبه بگیرد و تمثال جناب والا را در رسانه ی متبوعش که حالا با شما اختلاف  سیاسی هم داشته باشد، چاپ کند؟

مطمئنید حالتان خوب است؟ عجب داستانی شده!… نماینده ی ملت مگر اینگونه می شود؟ یک روز به یکی سیلی می زنند و با آن فضاحت از مجلس روانه اش می کنند. یک روز دیگر خبر از بد سلیقگی  و بد گویی های آن دیگری در برنامه های زنده تلویزیون می رسد… روز دیگر راهروهای دادگاه ها و شلاق و…

دیگر چه؟ شان نماینده مجلس به خط و نشان کشیدن نیست بلکه به ادب ، به متانت و به وزانت رفتار اوست… نماینده عصاره فضیلت یک ملت است نه گردن کلفت و پرخاشگر…!

به خاطر خدا و ملتی که به شما رای داده اند، بخودتان بیایید… تمرین اخلاق کار سختی نیست. به کجا می روید؟
آنقدر گزارش و مستند از نحوه برخورد سوال برانگیز شما حتی با همین موکلان مظلومتان موجود است، که انگشت حیرت بر دهان آدمی می نهد! و البته حساب نمایندگان شریف از اینان جداست.

مجلس هشتم که به ته خط رسید ، امید که نهمی ها عبرت گیرند و جو مجلس نگیردشان!

عصرایران ؛ سیاوش قربانی


نظرات کاربران 

ارسال یک پاسخ