- Assalouyeh News – پایگاه خبری شهرستان عسلویه - https://assalouyehnews.com -

غم و اندوه در بیمارستان کسری؛ همه گریه می‌کنند

حدود ۴۰۰ نفر در محوطه بیمارستان کسری حضور دارند که با شنیدن خبر درگذشت ناصر حجازی به شدت گریه کردند.
ازدحام جمعیت از سوی نیروی انتظامی به شدت کنترل می شود تا کسی نتواند به طبقه ای که حجازی در آن بستری بود راه پیدا کند.
در بین جمعیت گریه های مدیر سایت شخصی حجازی بیش از همه به چشم می آمد.