این مرد آخر خوش شانسی است + تصاویر متحرک
تاريخ ارسال خبر : 28 می 2013 | ساعت 16:44 | کد خبر: 26721 | sv3 | چاپ این مطلب

راننده اتوبوس متوجه روبروی نبود و با سرعت تمام به سمت کامیونی حرکت می کرد که تیر های فلزی را بار زده بود و ناگهان اتوبوس با تیرهای فلزی برخورد کرد. ببینید راننده چقدر خوش شانس و البته سریع است که فقط چند لحظه قبل از برخورد با تیر فلزی خود را به سمت دیگری پرت می کند. کمربند این شخص فقط روی شکمش است. اگر کمربندش از نوعی بود که شانه هایش را هم نگه میداشت هرگز نمی توانست خودش را نجات دهد.

مرد خوش شانس , ورود یک لوله به داخل اتوبوس


نظرات کاربران 

ارسال یک پاسخ