اصرار وزارت ارشاد بر تعطیلی خانه سینما
تاريخ ارسال خبر : 28 می 2012 | ساعت 10:58 | کد خبر: 14120 | sv4 | چاپ این مطلب

براساس رأی نهایی هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت ارشاد،تشکل موسوم به خانه سینما بطور دائم تعطیل و در صورت اصرار بر ادامه فعالیت غیرقانونی طبق ماده ۱۷ با تشکل یادشده برخورد میشود.

به گزارش  مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی در آخرین نشست خود  بررسی مجدد صلاحیت  خانه سینما را در دستور کار قرار داد و در نهایت , پس از بررسی همه جانبه  فعالیت و ملاحظه کلیه اسناد و مدارک  ، این تشکل را فاقد هرگونه وجاهت قانونی دانست .
 
بنابراین گزارش جلسه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی  با توجه به دادنامه  شعبه اول دیوان عدالت اداری که صلاحیت رسیدگی به وضعیت تشکل موسوم به خانه سینما را منوط به بررسی و اعلام نظر قطعی این هیأت دانسته است،تشکیل شد.
 
اعضای هیأت باتوجه به تمامی مفاد دادنامه یادشده و با استناد به مواد ۱۵، ۱۷ و ۲۰ ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، موسسات، کانون ها و انجمن های فرهنگی هنری و نظارت بر فعالیت آنها مصوبه جلسه ۳۸۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۲۷/۶/۱۳۷۵، رای نهائی خود مبنی بر تعطیلی دائم  خانه سینما را اعلام کردند.
 
در رای هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی آمده است:   با توجه به اینکه موارد ذکر شده در بند «ب» این صورت‌جلسه از مصادیق تخلف بوده و تشکل موسوم به خانه سینما هیچ اقدامی در جهت اخذ مجوز از این هیأت و یا حتی تطبیق وضع خود با مقررات و ضوابط مندرج در مصوبه جلسه ۳۸۵ شورای عالی انقلاب‌فرهنگی‌(سال ۷۵) ننموده است لذا به استناد ماده ۱۵ ضوابط مذکور با تأکید مجدد بر رأی هیأت مورخ ۷/۱۰/۹۰ ضمن اعلام تعطیلی دائم، فعالیت تشکل موسوم به خانه‌سینما را فاقد هرگونه وجاهت قانونی می داند و در صورت ادامه هرگونه فعالیت غیرقانونی طبق ماده ۱۷ با تشکل یادشده رفتار خواهد نمود.
 
بر اساس بند ( ب ) صورتجلسه با عنوان بررسی وضعیت تشکل موسوم به خانه سینما , اعضای هیات , بنا به دلایل زیر، ادامه فعالیت این تشکل را غیرقانونی اعلام کردند:
 
۱-ب: به استناد تبصره ماده ۱۰ و ماده ۲۲ مصوبه جلسه ۳۸۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، اساسنامه آن تشکل تاکنون به هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی و هنری برای بررسی و تصویب ارایه نشده است.
 
۲-ب: تغییرات پی‌درپی در اساسنامه ادعایی تشکل موسوم خانه سینما جهت تأیید به شورای فرهنگ عمومی منعکس نشده است.ضمن اینکه با تصویب مصوبه جلسه ۳۸۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی درسال ۷۵ وظیفه بررسی وتصویب اساسنامه ها از شورای فرهنگ عمومی به این هیأت انتقال یافته است.
 
۳-ب: طبق بند ج ماده ۱۰ و تبصره ماده ۱۱ مصوبه جلسه ۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی (سال ۶۷) صدور مجوز اینگونه مراکز به ترتیب از «وظایف هیأت نظارت وقت» و «وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی» بوده و معاون وقت امور سینمایی و سمعی و بصری فاقد تنقیذ حق وزیر بوده است و بنابراین نامه ارسالی آقای انوار به اداره کل ثبت شرکت‌ها به استناد ماده ۱۵ مصوبه جلسه ۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌منزله صدور مجوز تأسیس خانه سینما نیست. ضمن اینکه اساسنامه ارسالی به اداره کل ثبت شرکت ها مورد تأیید شورای فرهنگ عمومی نیز نمی‌باشد.
 
۴-ب: تشکل موسوم به خانه سینما هیچ‌گونه اقدامی در جهت تطبیق وضع خود با ضوابط و مقررات مندرج در ماده ۲۰ مصوبه جلسه ۳۸۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی (سال ۱۳۷۵) نکرده است و حتی مدارک لازم به همراه اساسنامه جدید طبق ضوابط و شرایط مندرج در ماده ۶ این مصوبه را جهت تأیید و صدور مجوز جدید به هیأت تسلیم ننموده است.
 
۵-ب: در آخرین اساسنامه آن تشکل تغییرات قابل توجهی اعمال شده است ازجمله :
 
۱-۵ – ب: شرط اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و عدم اشتهار به فساد اخلاقی از شروط عضویت در هیأت‌مدیره حذف شده است.
 
۲-۵ – ب: تبصره ناظر مالی که مقرر می‌دارد : کلیه چک‌ها، اوراق و اسناد تعهدآور برای خانه سینما   می‌بایست به امضای ناظر مالی خانه سینما هم برسد، حذف شده است.


نظرات کاربران 

ارسال یک پاسخ