لیست روسای ستادهای شهرستانی محسن رضایی در بوشهر
تاريخ ارسال خبر : 12 ژوئن 2013 | ساعت 13:45 | کد خبر: 27021 | sv40 | چاپ این مطلب

لیست کامل روسای ستادهای حامیان رضایی در بوشهر به شرح ذیل است:

 

رئیس ستاد انتخاباتی دکتر محسن رضایی کاندیدای یازدهمین دوره ریاست جمهوری در استان بوشهر، آقای احمد دشتی زاده به شماره حکم ۲۸۰۱ / ۹۲ د.ا.م، تلفن همراه ۰۹۱۷۱۷۵۹۰۰۲

دیر
آقای طالب مومنی
۲۸۴۲ / ۹۲ د.ا.م
۰۹۱۷۷۷۵۰۳۲۶

کنگان
آقای صالح ربیعه
۲۸۳۶ / ۹۲ د.ا.م
۰۹۱۷۱۷۸۶۶۰۸

دشتی
آقای یداله شیخانی
۲۸۳۸ / ۹۲ د.ا.م
۰۹۱۹۴۱۸۸۹۲۴

جم
آقای بهروز افتخاری
۲۸۳۹ / ۹۲ د.ا.م
۰۹۱۷۷۷۲۶۰۰۳

تنگستان
آقای جبار محمدی
۲۸۴۴ / ۹۲ د.ا.م
۰۹۱۷۶۴۳۶۳۶۷

دیلم
آقای میلاد مطری
۲۸۳۷ / ۹۲ د.ا.م
۰۹۳۹۹۷۱۹۹۷۰

گناوه
آقای حسن عرب زاده
۲۸۴۰ / ۹۲ د.ا.م
۰۹۱۷۷۷۱۷۵۸۳

عسلویه
آقای حسین محمدی
۲۸۴۱ / ۹۲ د.ا.م
۰۹۱۷۴۰۱۳۰۳۳

دشتستان
آقای یداله اسدی
۲۸۴۳ / ۹۲ د.ا.م
۰۹۱۷۷۷۵۶۳۹۵

بوشهر
آقای محمد مهدی عزیز زاده
۲۸۹۶ / ۹۲ د.ا.م
۰۹۱۷۹۷۰۶۰۰۵

خارگ
آقای عبداله قحطان
۳۷۲۰ / ۹۲ /د.ا.م
۰۹۱۹۷۳۲۱۱۹۸

 

 


نظرات کاربران 

ارسال یک پاسخ