نتایج کل آراء منتخب مردم در شوراها
تاريخ ارسال خبر : 16 ژوئن 2013 | ساعت 10:45 | کد خبر: 27209 | sv324 | چاپ این مطلب

“عسلویه نیوز” فرمانداری شهرستان عسلویه طی اطلاعیه ای اسامی منتخبین شوراهای شهرستان عسلویه را منتشر کرد.

رای
متن اطلاعیه بدین شهر می باشد.
بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم روستای بیدخون تابع بخش مرکزی شهرستان عسلویه، شهرستان
عسلویه میرساند،با توجه به برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ
۲۴/۰۳/۱۳۹۲ ،نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این روستا به ترتیب دارندگان بیشترین
رای به شرح ذیل می باشد:
۱_ آقای عباس رضوی نام پدر محمد دارای ۵۳۰ رای
۲_ آقای یحیی بیدخونی نام پدر علی دارای ۴۹۷ رای
۳_ آقای حسین نجفی نام پدر محمد دارای ۴۳۷ رای
۴_ آقای احمد حمیدانی نام پدر گرگعلی دارای ۴۳۰ رای
۵_ آقای مجید زاهدی نام پدر عبداله دارای ۴۰۵ رای
۶_ آقای سلیمان احمدی نام پدر غلام دارای ۳۶۱ رای
۷_ آقای علی صالحی نام پدر غلامعلی دارای ۲۷۴ رای
۸_ آقای هاشم نجفی نام پدر صفر دارای ۲۴۲ رای
۹_ آقای عباس قاسمی نام پدر غلامعلى دارای ۲۰۷ رای
۱۰ _ آقای کاظم صالح نیا نام پدر حسین دارای ۱۸۹ رای
۱۱ _ خانم عاطفه بهزادی نام پدر هادی دارای ۱۴۴ رای
۱۲ _ خانم طاهره جاربند نام پدر حیدر دارای ۲۰ رای
نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستا بزباز به ترتیب دارندگان بیشترین
رای به شرح ذیل می باشد:
۱- آقای ابراهیم مقیمی نام پدر علی دارای ۲۳۲ رای
۲- آقای احمد سیفی نام پدر عبداله دارای ۱۹۳ رای
۳- آقای عبدالله سیفی نام پدر محمد دارای ۱۰۱ رای
۴-  آقای محمد احمدپور نام پدر نوشاد دارای ۸۶ رای
۵- آقای حسین سیفی نام پدر محمد دارای ۱۶ رای
نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی  روستا کلات به ترتیب دارندگان بیشترین
رای به شرح ذیل می باشد:
۱-  آقای صفر شحشائی نام پدر احمد دارای ۱۳۶ رای
۲-  آقای سراج شحشاهی نام پدر احمد دارای ۱۱۸ رای
۳- آقای محمد رضائی نسب نام پدر غلام دارای ۹۱ رای
۴-  خانم نساء فصلی نام پدر غلامرضا دارای ۸۹ رای
۵- آقای مهدی حسینی نام پدر حسین دارای ۵۳ رای
نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستا دهنو به ترتیب دارندگان بیشترین
رای به شرح ذیل می باشد:
۱_ آقای عبدالرحمن قاضی نام پدر عبدالقادر دارای ۲۲۸ رای
۲_ آقای یوسف دوستدار نام پدر غلام دارای ۱۹۹ رای
۳_ آقای جابر زاهدی نام پدر احمد دارای ۱۹۶ رای
۴_ آقای یوسف خماسی نام پدر علی دارای ۱۸۸ رای
۵_ آقای جاسم قاضی نام پدر احمد دارای ۱۵۹ رای
۶_ آقای جاسم قاسمی نام پدر حسن دارای ۳ رای
نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای اخند به ترتیب دارندگان بیشترین
رای به شرح ذیل می باشد:
۱_ آقای علی یگانه نام پدر عبداله دارای ۶۹۵ رای
۲_ آقای جاسم نعیمی نام پدر محمد دارای ۴۳۹ رای
۳_ آقای مال اله یگانه نام پدر عبداله دارای ۳۵۲ رای
۴_ آقای ایوب شمس نام پدر ابراهیم دارای ۲۸۳ رای
۵_ آقای یوسف راستگو نام پدر احمد دارای ۲۷۳ رای
۶_ آقای عبدالعزیز حمودی نام پدر ابراهیم دارای ۱۶۶ رای
۷_ آقای علی شمسی زاده نام پدر حسن دارای ۱۶۲ رای
۸_ آقای عباس علی زاده نام پدر یوسف دارای ۱۳۸ رای
۹_ آقای ابراهیم شادکام فر نام پدر محمد دارای ۱۲۷ رای
نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای عسکری به ترتیب دارندگان بیشترین
رای به شرح ذیل می باشد:
۱_ آقای علی احمدی نام پدر عبدالله دارای ۲۵۶ رای
۲_ آقای عبدالرحمن مالکی نام پدر ابراهیم دارای ۲۰۷ رای
۳_ آقای جمعه بشیرزاده نام پدر حسین دارای ۱۸۷ رای
۴_ آقای غانم احمدی دخت نام پدر محمد دارای ۱۴۷ رای
۵_ آقای یوسف محمدی نام پدر عبدالله دارای ۱۳۴ رای
۶_ آقای عبداله مالکی نام پدر جابر دارای ۱۱۵ رای
۷_ آقای ماجد جابری نام پدر جمعه دارای ۳۳ رای
۸_ آقای عیسی مالکی نام پدر ابراهیم دارای ۳ رای
نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای خیارو به ترتیب دارندگان بیشترین
رای به شرح ذیل می باشد:
۱_ آقای مال اله حسینی نام پدر على دارای ۲۰۸ رای
۲_ آقای ناصر احمدی نام پدر ابراهیم دارای ۱۸۷ رای
۳_ آقای یوسف سامانی نام پدر محمد دارای ۱۵۰ رای
۴_ آقای علی هلالی نام پدر خلف دارای ۱۱۸ رای
۵_ آقای خلف هلالی نام پدر علی دارای ۸۴ رای
۶_ آقای ابراهیم قاضی نام پدر مال اله دارای ۷۲ رای
۷_ آقای یوسف محمدی نام پدر خلف دارای ۴۹ رای
نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای بستانو به ترتیب دارندگان بیشترین
رای به شرح ذیل می باشد:
۱_ آقای علی آبگون نام پدر یوسف دارای ۴۱۹ رای
۲_ آقای محمد محمدی نام پدر احمد دارای ۴۰۵ رای
۳_ آقای عیسی عیسی زاده نام پدر حسین دارای ۳۸۱ رای
۴_ آقای قاسم رسمانی نام پدر محمد دارای ۱۸۷ رای
۵_ آقای جاسم عبدالهی نام پدر خلف دارای ۱۸۰ رای
۶_ آقای محمد محمدپور نام پدر جاسم دارای ۱۳۴ رای
۷_ آقای ابراهیم صفری نام پدر حسین دارای ۶۴ رای
۸_ آقای جاسم محمدی نام پدر احمد دارای ۰ رای
نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای چاه مبارک به ترتیب دارندگان بیشترین
رای به شرح ذیل می باشد:
۱_ آقای حسن جاسمی نام پدر یوسف دارای ۸۴۶ رای
۲_ آقای شهاب خلیلی نام پدر ابراهیم دارای ۶۰۷ رای
۳_ آقای مهدی غلام پور نام پدر حسن دارای ۵۸۲ رای
۴_ آقای یوسف ادریسی نام پدر محمد دارای ۵۸۲ رای
۵_ آقای محمد یوسفی نام پدر مال اله دارای ۵۶۷ رای
۶_ آقای ربیع وجدی نام پدر خمیس دارای ۵۵۱ رای
۷_ آقای علی وجدی نام پدر حسین دارای ۴۳۴ رای
۸_ آقای حسن زارعی نام پدر علی دارای ۳۷۳ رای
۹_ آقای یوسف دشته نام پدر ابراهیم دارای ۳۵۶ رای
۱۰ _ آقای علی سیفی نام پدر جاسم دارای ۱۲۷ رای
۱۱ _ آقای جابر جابری نام پدر سالم دارای ۹۰ رای
نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای مروع به ترتیب دارندگان بیشترین
رای به شرح ذیل می باشد:
۱_ آقای عبداله زارعی نام پدر ابراهیم دارای ۱۱۱ رای
۲_ آقای جاسم حمدی نام پدر خیراله دارای ۱۰۱ رای
۳_ آقای خالد رزمگاه نام پدر سلطان دارای ۸۰ رای
۴_ آقای یوسف روان نام پدر سالم دارای ۷۸ رای
۵_ آقای حسن فرامرززاده نام پدر فتح اله دارای ۷۲ رای
۶_ آقای جاسم محمدی نام پدر علی دارای ۴۲ رای
نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای سواحل به ترتیب دارندگان بیشترین
رای به شرح ذیل می باشد:
۱_ آقای ناصر پریشانیان نام پدر محمد دارای ۱۳۳ رای
۲_ آقای عبداله مبارکی نام پدر ماید دارای ۱۳۳ رای
۳_ آقای جاسم قاسم نژاد نام پدر علی دارای ۹۷ رای
۴_ آقای ابراهیم یوسفی نام پدر یوسف دارای ۳۹ رای
۵_ آقای عبداله ابراهیمی نام پدر ابراهیم دارای ۳۶ رای
۶_ آقای عبداله دهشته نام پدر محمد دارای ۳۶ رای
نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای سهمو شمالی به ترتیب دارندگان بیشترین
رای به شرح ذیل می باشد:
۱_ آقای قاسم سپهریان نام پدر احمد دارای ۲۴۴ رای
۲_ آقای علی صفری نام پدر صفر دارای ۲۱۶ رای
۳_ آقای علی صمدی نام پدر احمد دارای ۲۱۱ رای
۴_ آقای محمد صوفی نام پدر عبداله دارای ۱۸۳ رای
۵_ آقای ابراهیم اصلاحاتی زاده نام پدر احمد دارای ۱۲۸ رای
۶_ آقای رمضان کشتکار نام پدر هلال دارای ۱۱۴ رای
۷_ آقای جاسم صفری نام پدر احمد دارای ۸۵ رای
نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای سهمو جنوبی به ترتیب دارندگان بیشترین
رای به شرح ذیل می باشد:
۱_ آقای ابراهیم ایزدپناه نام پدر سالم دارای ۲۶۳ رای
۲_ آقای بوهندی کمالی نام پدر محمد دارای ۲۵۳ رای
۳_ آقای عبداله زارعی نام پدر یوسف دارای ۲۲۲ رای
۴_ آقای محمود حسینی نام پدر علی دارای ۱۰۷ رای
۵_ آقای حمید زارعی نام پدر محمد دارای ۵۸ رای
نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای بندو به ترتیب دارندگان بیشترین
رای به شرح ذیل می باشد:
۱_ آقای محمد زارعی نام پدر یوسف دارای ۲۲۲ رای
۲_ آقای یوسف سالمی نام پدر محمد دارای ۱۶۴ رای
۳_ آقای ناصر دستکش نام پدر حسین دارای ۸۵ رای
۴_ آقای علی سالمی نام پدر حسن دارای ۷۴ رای
۵_ آقای جمعه عبدالهی نام پدر عبداله دارای ۶۷ رای
۶_ آقای احمد قائدی نام پدر جاسم دارای ۴۱ رای
۷_ آقای حسین عبدالهی نام پدر علی دارای ۳۱ رای
نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای کنارخیمه به ترتیب دارندگان بیشترین
رای به شرح ذیل می باشد:
۱_ آقای صالح روستاء نام پدر محمد دارای ۱۳۱ رای
۲_ آقای علی سالمی نام پدر رحیم دارای ۱۰۷ رای
۳_ آقای محمد فضلی نام پدر على دارای ۹۳ رای
۴_ آقای احمد رسائی نام پدر یوسف دارای ۸۲ رای
۵_ آقای خمیس رادش نام پدر محمد دارای ۵۸ رای
۶_ آقای مسعود نیک نام نام پدر ابراهیم دارای ۵۰ رای
۷_ آقای خمیس احمدی نام پدر مطر دارای ۳۹ رای
نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای خره به ترتیب دارندگان بیشترین
رای به شرح ذیل می باشد:
۱_ آقای مسعود کشاورز نام پدر محمد دارای ۱۵۴ رای
۲_ آقای عبداله کنعانی نام پدر ابراهیم دارای ۱۴۳ رای
۳_ آقای علی شیخی نام پدر جاسم دارای ۱۳۴ رای
۴_ آقای فهد روحی نام پدر عبدالرحمن دارای ۱۲۶ رای
۵_ خانم حلیمه وجدی نام پدر محمد دارای ۰ رای
۶_ آقای عبداله کشاورز نام پدر علی دارای ۱۷۱ رای
۷_ آقای جاسم بردبار نام پدر حسن دارای ۱۶۷ رای
نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای بنود به ترتیب دارندگان بیشترین
رای به شرح ذیل می باشد:
۱_ آقای ابراهیم سلمان پور نام پدر مطر دارای ۱۸۱ رای
۲_ آقای حسن بحرینی نام پدر یوسف دارای ۱۷۶ رای
۳_ آقای عبداله جاسمی نام پدر حسن دارای ۱۵۵ رای
۴_ آقای مال اله عبدالهی نام پدر عبداله دارای ۱۴۶ رای
۵_ آقای ابراهیم مسعودی نام پدر محمد دارای ۱۴۱ رای
۶_ آقای علی تدین نام پدر محمد دارای ۹۵ رای
۷_ آقای محمد احمدنژاد نام پدر علی دارای ۸۴ رای
۸_ آقای عبداله مسعودی نام پدر سالم دارای ۰ رای
نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای زبار به ترتیب دارندگان بیشترین
رای به شرح ذیل می باشد:
۱_ آقای احمد ابراهیمی نام پدر ابراهیم دارای ۳۴۶ رای
۲_ آقای محمد زارعی نام پدر شاهین دارای ۳۳۲ رای
۳_ آقای ناصر بوهندی نام پدر محمد دارای ۲۵۰ رای
۴_ آقای علی ابراهیمی نام پدر حسن دارای ۱۴۷ رای
۵_ آقای علی محمدی نام پدر حسن دارای ۱۲۰ رای
۶_ آقای مال اله محمدزاده نام پدر احمد دارای ۵۰ رای
۷_ آقای خالد یوسفی نام پدر یوسف دارای ۴۳ رای
۸_ آقای جاسم برزگری نام پدر سالم دارای ۳۹ رای
۹_ آقای علی علی پور نام پدر احمد دارای ۳۸ رای
۱۰ _ آقای عبدالرحیم محمدی نام پدر مال اله دارای ۲۸ رای
نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای صفیه به ترتیب دارندگان بیشترین
رای به شرح ذیل می باشد:
۱_ آقای ناصر احمدی نام پدر خلف دارای ۵۰ رای
۲_ آقای ابراهیم خلفی نام پدر محمد دارای ۳۹ رای
۳_ آقای علی تاج بخش نام پدر حسن دارای ۳۷ رای
۴_ آقای محمد تاج بخش نام پدر حسن دارای ۳۶ رای
۵_ آقای جاسم احمدی نام پدر خلف دارای ۳۱ رای
نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای بساتین به ترتیب دارندگان بیشترین
رای به شرح ذیل می باشد:
۱_ آقای عیسی احمدی نام پدر بوهندی دارای ۱۸۵ رای
۲_ آقای یوسف بحرینی نام پدر محمد دارای ۱۶۴ رای
۳_ آقای غلامحسین بحری نام پدر حسین دارای ۱۵۰ رای
۴_ آقای عبدالعزیز ابراهیمی نام پدر عبدالواحد دارای ۱۴۴ رای
۵_ آقای عبداله ملائی نام پدر حسن دارای ۱۳۵ رای
۶_ آقای یوسف ابراهیمی نام پدر عبداله دارای ۱۱۷ رای
۷_ آقای سالم احمدزاده نام پدر رمضان دارای ۶۶ رای
۸_ آقای عبداله ابراهیمی نام پدر اسمعیل دارای ۳۸ رای
۹_ آقای علی ابراهیمی نام پدر عبدالواحد دارای ۰ رای

نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای هاله به ترتیب دارندگان بیشترین
رای به شرح ذیل می باشد:
۱_ آقای علی صیادی نام پدر راشد دارای ۲۲۱ رای
۲_ آقای احمد صیادی نام پدر عبداله دارای ۲۱۷ رای
۳_ آقای یوسف ناصری نام پدر علی دارای ۱۸۶ رای
۴_ آقای ابراهم امراری نام پدر حسن دارای ۱۶۸ رای
۵_ آقای علی افتخار نام پدر احمد دارای ۹۵ رای
۶_ آقای محمد یکتا نام پدر جمعه دارای ۶۴ رای
۷_ آقای سرهان زاهدی نام پدر سرحان دارای ۴۸ رای
۸_ آقای محمد سروری نام پدر عیسی دارای ۳۱ رای
۹_ آقای مهدی امینی نژاد نام پدر یوسف دارای ۱۰ رای

اینک در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی انتخابات
شوراهای اسلامی روستا و بخش، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیات اجرایی در محل بخشداری
آماده قبول شکایات انتخاباتی می باشد.
شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ،
نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

فرمانداری شهرستان عسلویه


نظرات کاربران 

یک پاسخ به "نتایج کل آراء منتخب مردم در شوراها"

  1. صادق گفت:

    تبریک به آقای عباس رضوی وکیل پایه یک دادگستری و نخبه منطقه عسلویه که با نفر اول شدن در شورای بیدخون اثبات شد که دارای پایگاه مردمی می باشد و مردم بیدخون دارای شعور بالایی می باشند .امیدوارم رییس شورای بیدخون شوند و اعضای شورای بیدخون به تحصیلات و علم و بلوغ فکری آقای رضوی بها دهند که کل شهرستان عسلویه از توان بالای ایشان بهره مند شوند

ارسال یک پاسخ