- Assalouyeh News – پایگاه خبری شهرستان عسلویه - https://assalouyehnews.com -

اطلاعات اقتصادی خانوار بطور خودکار اصلاح می‌شود

مهرداد اربابیان در مورد اصلاح اطلاعات اقتصادی خانوار در طرح هدفمندی یارانه‌ها گفت: در این مرحله بدون مراجعه مردم به سایت مرکز آمار ایران و یا مراجعه حضوری از طریق اطلاعات جمعیتی خانوار با اطلاعات پایگاه سازمان ثبت احوال و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می‌شود.
مدیرکل روابط عمومی مرکز آمار ایران توضیح داد: برای کسانی که بعد از سال ۸۷ یعنی زمان اول ثبت نام اطلاعات اقتصادی خانوار ازدواج کرده و تشکیل خانواده داده‌اند و یا فرزندی در خانواده متولد شده و یا احیانا کسی فوت شده و یا طلاق گرفته است به طور خودکار اطلاعات آنها در یکی از سازمان‌های ثبت احوال و یا ثبت اسناد درج شده و خود به خود در اطلاعات اقتصاد خانوار اصلاح می‌شود.
اربابیان افزود: در حال حاضر برای اصلاح اطلاعات جمعیتی خانوار هیچ نیازی به حضور مردم در مرکز آ‌مار ایران و یا پایگاه اطلاع‌رسانی آن نیست.
اربابیان در پاسخ به این پرسش که چه زمانی برای کسانی که در مرحله اول سال ۸۷ و یا مرحله دوم از ۱۲ اردیبهشت تا ۱۵ خرداد ۸۹ موفق به ثبت نام و تقاضا برای دریافت یارانه‌ها نشده‌اند، در نظر گرفته می‌شود، گفت: دولت زمانی را مشخص خواهد کرد که از طریق کارگروه طرح تحول اعلام خواهد شد، اما فعلاً زمان آن مشخص نیست.
وی افزود: برای اصلاح اطلاعات جمعیتی خانوار به صورت خودکار از طریق اطلاعات مرکز آمار با پایگاه‌های اطلاعاتی دیگر زمان خاصی مشخص نشده است.