مراسم احیاء شب قدر(۲۱رمضان) در شهر عسلویه به روایت تصویر
تاريخ ارسال خبر : 9 جولای 2015 | ساعت 19:06 | کد خبر: 33585 | sv833 | چاپ این مطلب

 

 مراسم احیاء شب قدر(۲۱رمضان) در شهر عسلویه به روایت تصویر

 

http://uupload.ir/files/v13f_img-20150708-wa0075.jpg

 

http://uupload.ir/files/gquu_img-20150708-wa0024.jpg

 

http://uupload.ir/files/0wbw_img-20150708-wa0076.jpg

 

http://uupload.ir/files/p1jg_img-20150708-wa0077.jpg

 

http://uupload.ir/files/xk7u_img-20150708-wa0079.jpg

 

http://uupload.ir/files/s6yz_img-20150708-wa0009.jpg

 

http://uupload.ir/files/1acy_img-20150708-wa0080.jpg

 

http://uupload.ir/files/9yqw_img-20150708-wa0025.jpg

 

http://uupload.ir/files/2473_img-20150708-wa0081.jpg

 

http://uupload.ir/files/lwbg_img-20150708-wa0028.jpg

 

http://uupload.ir/files/7tf5_img-20150708-wa0035.jpg

 

http://uupload.ir/files/3j5j_img-20150708-wa0082.jpg

 

http://uupload.ir/files/zoag_img-20150708-wa0034.jpg

 

http://uupload.ir/files/vljf_img-20150708-wa0040.jpg

 

http://uupload.ir/files/g003_img-20150708-wa0063.jpg

 

http://uupload.ir/files/w396_img-20150708-wa0038.jpg

 

 

 

 

http://uupload.ir/files/z60c_img-20150708-wa0073.jpg

 

http://uupload.ir/files/xnyu_img-20150708-wa0032.jpg

 

http://uupload.ir/files/oxfs_img-20150708-wa0031.jpg

 

http://uupload.ir/files/suyx_img-20150708-wa0054.jpg

 

http://uupload.ir/files/00s_img-20150708-wa0029.jpg

 

 

http://uupload.ir/files/mef9_img-20150708-wa0056.jpg

 

http://uupload.ir/files/js0q_img-20150708-wa0026.jpg

 

http://uupload.ir/files/c3yc_img-20150708-wa0012.jpg

 

 

 

http://uupload.ir/files/ne88_img-20150708-wa0023.jpg

 

 

 

http://uupload.ir/files/ctyg_img-20150708-wa0018.jpg

 

 

 

http://uupload.ir/files/0dda_img-20150708-wa0017.jpg

 

http://uupload.ir/files/1f5s_img-20150708-wa0016.jpg

 

http://uupload.ir/files/o25r_img-20150708-wa0011.jpg

 

http://uupload.ir/files/y6l8_img-20150708-wa0010.jpg

 

http://uupload.ir/files/w87r_img-20150708-wa0049.jpg

 

http://uupload.ir/files/w11o_img-20150708-wa0048.jpg

 

http://uupload.ir/files/fnzj_img-20150708-wa0046.jpg

 

http://uupload.ir/files/tmyo_img-20150708-wa0045.jpg

 

 

http://uupload.ir/files/7bmd_img-20150708-wa0041.jpg

 

 

 

 

http://uupload.ir/files/g32_img-20150708-wa0037.jpg

 

 

http://uupload.ir/files/p4u0_img-20150708-wa0032.jpg

 

http://uupload.ir/files/umv1_img-20150708-wa0067.jpg

 

http://uupload.ir/files/qhhc_img-20150708-wa0058.jpg

 

عکاسان: مهدی جابری،حسین بحرینی


نظرات کاربران 

ارسال یک پاسخ