- Assalouyeh News – پایگاه خبری شهرستان عسلویه - https://assalouyehnews.com -

کتاب احمدی‌نژاد منتشر شد

پدر مقدمه این کتاب آمده است: محمود احمدی‌نژاد بر این باور است که امروز نبرد ما با فاسدان عالم نه در عرصه‌های نظامی، که در میدان فرهنگ و هنر است، در این جبهه از قابلیت‌ها و توانمندی‌های بی‌نظیری برخوداریم و باید آنها را فعال کنیم.

مجموعه دیدگاه‌های محمود احمدی‌نژاد در زمینه فرهنگ با عنوان «در زلال جاری فرهنگ» از سوی مرکز پژوهش و اسناد معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهور منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، مجموعه دیدگاه‌های محمود احمدی‌نژاد در زمینه فرهنگ با عنوان «در زلال جاری فرهنگ» از سوی مرکز پژوهش و اسناد معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهور منتشر شد که در این کتاب گزیده آراء و اندیشه‌های رییس‌جمهور در حوزه‌های فرهنگ و هنر که در همایش‌ها و محافل گوناگون بیان گردیده، منتشر شده و می‌توان گفت رویکرد و اهتمام دولت خدمتگزار را به این مقولات به خوبی تبیین و تشریح می‌سازد.

در مقدمه این کتاب آمده است: محمود احمدی‌نژاد بر این باور است که امروز نبرد ما با فاسدان عالم نه در عرصه‌های نظامی، که در میدان فرهنگ و هنر است، در این جبهه از قابلیت‌ها و توانمندی‌های بی‌نظیری برخوداریم و باید آنها را فعال کنیم.

همچنین رییس‌جمهور معتقد است پایه هنر عشق و نتیجه آن آزادی است. هنری ماندگار است که از عشق به ارزش‌های متعالی، حقیقت انسان، عدالت، آزادی و کرامت برخیزد و نتیجه‌اش آزادی انسان باشد.