- Assalouyeh News – پایگاه خبری شهرستان عسلویه - https://assalouyehnews.com -

اگر ترسو هستید نبینید: بزرگترین کروکودیل استرالیا کشته شد

بزرگترین کروکودیل ۶٫۷ متری استرالیا که بسیار پهن و ضخیم نیز بود کشته شد.

یکی از بزرگترین کروکودیلهای استرالیا که توسط مزرعه داران به ضرب دهها گلوله کشته شد.

رعب و وحشت زیادی بین اهالی بومی بر اثر دیدن این کروکودیل پدید آمده و برخی معتقدند دو کروکودیل دیگر که ظاهرا بزرگتر از این یکی هستند در اطراف زندگی می کنند.