جدول/ قیمت انواع پژو و پراید
تاريخ ارسال خبر : 13 آگوست 2013 | ساعت 13:41 | کد خبر: 28061 | sv27 | چاپ این مطلب

خودرو
   

قیمت بازار تومان
   

قیمت کارخانه تومان

پژو GLX 405
   

۲۶,۶۰۰,۰۰۰
   

۲۵,۱۸۵,۰۰۰

پژو GLX 405 دوگانه سوز
   

۲۸,۱۰۰,۰۰۰
   

۲۶,۶۶۰,۰۰۰

پژو SLX 405 موتور TU5

   

۲۷,۶۰۰,۰۰۰
   

۲۶,۱۱۵,۰۰۰

پژو SLX 405 استاندارد یورو ۲
   

۲۵,۲۰۰,۰۰۰
   

۲۳,۱۱۰,۰۰۰

پژو پارس معمولی دوگانه سوز
   

۳۵,۷۰۰,۰۰۰
   

۳۱,۲۸۵,۰۰۰

پژو پارس سال یورو ۴

   

۳۵,۰۰۰,۰۰۰
   

پژو پارس سال
   

۳۴,۰۰۰,۰۰۰
   

۲۹,۹۷۰,۰۰۰

پژو پارس LX موتور TU5

   

۳۷,۳۰۰,۰۰۰
   

۳۳,۶۰۵,۰۰۰

پژو پارس ELX

   

۴۲,۰۰۰,۰۰۰
   

پژو پارس ELX آپشن جدید
   

۴۳,۱۰۰,۰۰۰
   

پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5

   

۴۷,۰۰۰,۰۰۰
   

پژو ۲۰۶ . تیپ ۲

   

۳۴,۲۰۰,۰۰۰
   

پژو ۲۰۶ . تیپ ۵

   

۳۶,۴۰۰,۰۰۰
   

۳۴,۴۹۲,۰۰۰

پژو ۲۰۶ . تیپ ۶

   

۵۲,۰۰۰,۰۰۰
   

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20

   

۳۴,۵۰۰,۰۰۰
   

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9

   

۵۳,۰۰۰,۰۰۰
   

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8

   

۳۷,۵۰۰,۰۰۰
   

۳۴,۹۹۷,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2

   

۴۱,۰۰۰,۰۰۰
   

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

   

۵۶,۵۰۰,۰۰۰
   

پژو ۲۰۷ دنده ای

   

۴۶,۰۰۰,۰۰۰
   

نام خودرو
   

قیمت بازار ( تومان )
   

قیمت کارخانه ( تومان )

پراید ۱۳۲ LE

   

۱۶,۰۰۰,۰۰۰
   

پراید ۱۳۲ EX

   

۱۷,۶۰۰,۰۰۰
   

پراید ۱۳۲ SX

   

۱۶,۳۰۰,۰۰۰
   

۱۵,۰۸۲,۰۰۰

پراید ۱۳۲ SL

   

۱۵,۶۰۰,۰۰۰
   

۱۴,۵۹۱,۰۰۰

پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز
   

۱۷,۷۰۰,۰۰۰
   

پراید ۱۴۱ EX

   

۱۶,۳۰۰,۰۰۰
   

پراید ۱۴۱ SX

   

۱۵,۴۰۰,۰۰۰
   

۱۴,۲۱۳,۰۰۰

پراید ۱۴۱ SL

   


   

۱۳,۷۲۰,۰۰۰

پراید ۱۱۱ SE

   

۱۷,۰۰۰,۰۰۰
   

پراید ۱۱۱ EX

   

۱۷,۳۰۰,۰۰۰
   

پراید ۱۱۱ LE

   

۱۶,۴۰۰,۰۰۰
   

پراید ۱۱۱ SX

   

۱۶,۷۰۰,۰۰۰
   

۱۵,۲۶۸,۰۰۰

پراید ۱۱۱ SL

   

۱۶,۰۰۰,۰۰۰
   

۱۴,۷۷۶,۰۰۰

پراید SL 131

   

۱۵,۱۵۰,۰۰۰
   

۱۴,۴۷۴,۰۰۰

پراید SL 131 گازسوز
   

۱۷,۳۰۰,۰۰۰
   

پراید SX 131

   

۱۶,۰۰۰,۰۰۰
   

۱۴,۹۶۷,۰۰۰

پراید LE 131

   

۱۵,۶۵۰,۰۰۰
   

پراید SE 131

   

۱۷,۲۰۰,۰۰۰
   

پراید LE 131 گازسوز
   

۱۷,۳۰۰,۰۰۰
   

۱۶,۷۷۴,۰۰۰

پراید EX 131
   

۱۶,۵۰۰,۰۰۰
   

۱۵,۷۶۷,۰۰۰

پراید EX 131 گازسوز
   

۱۷,۸۰۰,۰۰۰
   

۱۷,۲۶۷,۰۰۰

 


نظرات کاربران 

ارسال یک پاسخ