«پرهیز» های وزیر اطلاعات
تاريخ ارسال خبر : 14 آگوست 2013 | ساعت 8:56 | کد خبر: 28064 | sv9 | چاپ این مطلب

وعده مشخص وزیر اطلاعات دولت تدبیر و امید فاصله گرفتن از فضای امنیتی است که به صورت مشخص در قالب واژه « پرهیز» آمده و در دو مورد دیگر نیز از دو واژه« تفکیک و تقدم» استفاده شده است. اعتدال در وزارت اطلاعات در همین «پرهیز» نماد و نمود می یابد چرا که آنچه دستگاه اطلاعاتی را در سال های اخیر رنج داده گسترش دادن دایره دخالت و نفوذ و پاره ای برخوردهاست که تنها برای نظام هزینه زا بوده و باز جای امیدواری است که در همین برنامه بر ترمیم چهره ساختار سیاسی از حیث وضعیت حقوق بشر نیز تاکید شده است. این اتفاق نیز با همان «پرهیز» رخ می دهد.

هر چند در بدو امر تصور می شود، وزیر اطلاعات باید با عینک اطلاعاتی و امنیتی به جامعه و کنش گران سیاسی و صاحبان فکر و نظر و هنر، بنگرد یا ناخواسته از این منظر رصد می کند، از برنامه ارایه شده توسط سید محمود علوی به مجلس شورای اسلامی اما چنین برداشتی صورت نمی پذیرد والبته در این مورد خاص، نه تنها عیب نیست که تماما حُسن به حساب می آید.

در فصل «امنیت داخلی» برنامه وزیر پیشنهادی اطلاعات این چهاربند می تواند برای فعالان رسانه ها قابل توجه و امید بخش و دست کم تعهدآور باشد:

– ایجاد تعامل با نخبگان، دانشگاهیان، احزاب ، رسانه های جمعی و گروه های قانونی و پرهیز از ایجاد فضای امنیتی
– تفکیک حوزه نقادی در مسایل سیاسی،اجتماعی و فرهنگی با فضای امنیتی
– رعایت حقوق شهروندی با پرهیز از اتخاذ رویکردهای امنیتی
– تقدم رویکرد نرم افزاری بر رویکرد سخت افزاری در تامین امنیت ملی

وعده مشخص وزیر اطلاعات دولت تدبیر و امید فاصله گرفتن از فضای امنیتی است که به صورت مشخص در قالب واژه «پرهیز» آمده و در دو مورد دیگر نیز از دو واژه« تفکیک و تقدم» استفاده شده است.

 وجه ممتاز در برنامه های حجت الاسلام علوی دقیقا در همین  تاکید بر«پرهیز» ها مستتر است. در چهار سال گذشته جابجایی این تقدم و تأخرها و فضای امنیتی جامعه را از نشاط و شادابی انداخت و یکی از مهم ترین دلایل اقبال به دکتر حسن روحانی تاکید او بر خروج از فضای امنیتی در ایام تبلیغات انتخاباتی بود.

نگاه امنیتی، استادانی را که بارها گزینش شده بودند به سکولار و غیر سکولار تقسیم کرد و به احزاب و گروه های قانونی هم به دیده شک نگریست و رسانه ها را به شدت محدود ساخت و حاصل آن افول سطح سیاسی جامعه بود. اکنون اما در این برنامه از تعامل با آنان و «پرهیز» از ایجاد فضای امنیتی و باز «پرهیز»  از اتخاذ رویکردهای امنیتی سخن به میان آمده است.

هر چند قضاوت درباره عملکرد  سیدمحمود علوی -در صورت اخذ رای اعتماد- را باید به زمان دیگری موکول کرد اما تا همین جا بر همین «پرهیز» می توان تاکید کرد.

 اعتدال در وزارت اطلاعات در همین «پرهیز» نماد و نمود می یابد چرا که آنچه دستگاه اطلاعاتی را در سال های اخیر رنج داده گسترش دادن دایره دخالت و نفوذ و پاره ای برخوردهاست که تنها برای نظام هزینه زا بوده و باز جای امیدواری است که در همین برنامه بر ترمیم چهره ساختار سیاسی از حیث وضعیت حقوق بشر نیز تاکید شده است. این اتفاق نیز با همان «پرهیز» رخ می دهد.

در برنامه وزیر اطلاعات رویکرد امنیتی تقدیس نشده و هر جا که قابل اجتناب بوده ، بر پرهیز تاکید شده و با این نگاه رسانه ها می توانند از این برنامه استقبال کنند و امید داشته باشند که با نقد رسانه ای و حرفه ای برخورد امنیتی صورت نمی پذیرد و  فعالان رسانه ای ابتدا در مضیقه قرار نمی گیرند تا بعد اتهامی برای آنان پیدا شود.

این رویکرد را اتفاقی فرخنده در عرصه سیاسی،فرهنگی و امنیتی کشور می شماریم و منتظر عملیاتی شدنش می مانیم./عصر ایران


نظرات کاربران 

ارسال یک پاسخ