- Assalouyeh News – پایگاه خبری شهرستان عسلویه - https://assalouyehnews.com -

عکس/هزینه ۲میلیونی یک روحانی برای سینما رفتن

عصر روز یکشنبه،در ایوان شمس فیلم سینمایی دهلیز برای جمع آوری دیه زندانیان اکران شد. در این اکران قیمت بلیط را خود تماشاگران مشخص می کردند.شهاب مرادی نیز یکی از تماشاگرانی بود که مبلغ ۲ میلیون تومان برای این امر خداپسندانه هدیه کرد.