- Assalouyeh News – پایگاه خبری شهرستان عسلویه - https://assalouyehnews.com -

انتظار مردم از دولت روحانی برای انتصاب استاندار توانمند و همسو با رای مردم در بوشهر

به فرض که جناب حسنوند شخصاً قابلیت تغییر و تطبیق با سیاستهای دولت تدبیر و امید را داشته باشد آیا وی قادر و حاضر به تغییر مدیران و فرمانداران غیر همسو با سیاستهای دولت یازدهم می باشد؟ آیا او حاضر است برخی مدیران که کفایت لازم را نداشته و در حد واندازه پستشان نیستند و توسط خود او منصوب شده است را تعویض نماید…

نقدی به نشست “افق فردا” و اجماع خود ساخته

اتحاد جنوب: روز شنبه گذشته سه خبر فضای سیاسی استان بوشهر را تحت تاثیر قرار داد. خبر اول مربوط به انتخاب استاندار بوشهر بود که صبح شنبه یکی از سایت های خبری استان مدعی آن شد و ساعاتی بعد کذب بودن آن توسط افراد مطلع و سایت های خبری دیگر اعلام شد. اما انتشار این خبر حساسیت های موجود در بوشهر را تست زد و بخوبی واکنش های احتمالی به انتخاب یک استاندار غیر همسو با رای مردم را آشکار ساخت. خبر دوم مربوط به نشست هم اندیشی…

نقدی به نشست “افق فردا” و اجماع خود ساخته

روز شنبه گذشته سه خبر فضای سیاسی استان بوشهر را تحت تاثیر قرار داد.

خبر اول مربوط به انتخاب استاندار بوشهر بود که صبح شنبه یکی از سایت های خبری استان مدعی آن شد و ساعاتی بعد کذب بودن آن توسط افراد مطلع و سایت های خبری دیگر اعلام شد. اما انتشار این خبر حساسیت های موجود در بوشهر را تست زد و بخوبی واکنش های احتمالی به انتخاب یک استاندار غیر همسو با رای مردم را آشکار ساخت.

خبر دوم مربوط به نشست هم اندیشی با عنوان “به افق فردا” با حضور استاندار بوشهر است که گرچه زمان وقوعش جمعه شب بود ولی مشروح خبر این جلسه بعدازظهر شنبه رسانه ای شد.

این جلسه هم که بعداً معلوم شد هدف آن تلاش برای ابقاء جناب حسنوند در پست استانداری بوشهر و جلب حمایت نخبگان و اهالی رسانه از ایشان بوده است مورد نقد برخی از صاحب نظران و تحلیل گران سیاسی استان قرار گرفت.

نگارنده که تقریباً با بیشتر فعالان سیاسی اصلاح طلب و اعتدال گرای استان در ارتباط است؛ برخی از نقدهای وارد به این نشست را برمی شمارد:

۱٫ اگر واقعاً این نشست در راستای توسعه استان و مشورت با نخبگان بوده است چرا پس از نزدیک به یکسال و حالا که بحث انتخاب استاندار جدید مطرح است این نشست ها کلید می خورد و برگزار می شود؟ چرا در یکسال گذشته از این نشست ها خبری نبود؟

۲٫ معیار انتخاب نخبگان چه بود؟ با احترام به همه کسانی که حاضر بودند بدون تعارف برخی چهره های این جلسه در حد نام نخبه نبودند. بعلاوه چرا جای برخی نخبگان واقعی استان در این جلسه خالی است؟ چرا مدعوین گزینشی انتخاب شده اند؟

۳٫ آقای استاندار شفاف پاسخ دهند هزینه برگزاری این نشست  از چه محلی پرداخت شده؟ اگر استانداری یا دستگاه دیگری از جیب بیت المال پرداخت شده چرا بنام خود استانداری و با ابتکار ایشان برگزار نشده است؟

خبر سومی که در فضای رسانه ای استان عصر شنبه منتشر شد و سعی شد با مانور روی آن پروژه فضاسازی برای ابقاء آقای حسنوند  ادامه یابد خبری بود با عنوان “اجماع عمومی در ابقاء حسنوند ” که باعث تعجب گردید!  در این خصوص نیز چند نکته قابل تامل است: 

۱٫ آیا توافق چند نفر اصولگرایی که از ابتدا با آقای حسنوند همراه بوده اند اجماع عمومی تلقی می شود؟

۲٫ چنانچه ممکن است مدعیان اجماع عمومی برای ابقاء آقای حسنوند لیست اجماع کنندگان را منتشر کنند تا مشخص شود این اجماع کنندگان چند درصد افکار عمومی و طیف اصلاح طلب و اعتدال گرای استان که دولت تدبیر و امید مدیون رای آنهاست را نمایندگی می کند؟ 

۳٫ بنده در چند یادداشت و گفتگو از چهار استاندار دولت آقای احمدی نژاد در بوشهر دوتا را بسیار ضعیف با عملکرد غیر قابل قبول و دوتای دیگر (آقایان افراشته و حسنوند) را علیرغم انتقاداتی که داشته و دارم استانداران نسبتاً موفقی می دانم که نقاط مثبتشان از ضعفشان بیشتر بوده است. ولی این مهم به معنای صلاحیت آنها برای کلید داری آنها در دولت تدبیر و امید در استان بوشهر نیست؛ به دلایلی که در ادامه اشاره می نمایم:

الف) رای مردم در انتخابات ۲۴ خرداد پیام های روشنی داشت که مهمترین آن  نارضایتی از عملکرد هشت ساله آقای احمدی نژاد و دولتش از کابینه تا مسئولان میانی و حتی پایین دستی و نیاز به تغییرات اساسی بود. آیا جناب حسنوند موافق و مجری سیاستهای دولت آقای احمدی نژاد نبوده است؟

ب) به فرض که جناب حسنوند شخصاً قابلیت تغییر و تطبیق با سیاستهای دولت تدبیر و امید را داشته باشد آیا وی قادر و حاضر به تغییر مدیران و فرمانداران غیر همسو با سیاستهای دولت یازدهم می باشد؟ آیا او حاضر است برخی مدیران که کفایت لازم را نداشته و در حد واندازه پستشان نیستند و توسط خود او منصوب شده است را تعویض نماید؟

ج) حمله به ستاد آقای روحانی و باطوم های که به تن برخی فعالان این ستاد در بوشهر خورد را چگونه می شود به آقای حسنوند ربط نداد و طرفداران پرشمار آقای روحانی در استان را متقاعد به اجماع روی ابقاء وی نمود؟ حتی اگر این حمله به دستور وی نیز نباشد، آقای حسنوند چه برخوردی با فرمانده این حمله کرده است؟

د) آیا انتظار مردم از دولت دکتر روحانی برای انتصاب یک استاندار توانمند و البته همسو با رای مردم که با اعتقاد به سیاستهای دولت جدید مجری آن باشد انتظار بی جایی است؟

ه) مخالفت با ابقاء آقای حسنوند مطلق نیست و البته برخی فعالان اصلاح طب و اعتدال گرای استان او را به برخی گزینه های اصولگرا یی که نامشان مطرح شده برای تصدی این پست مهم ترجیح می دهند و بنده نیز چنین عقیده ای را دارم.

و) آقای حسنوند مدیر توانمندی است که علیرغم برخی انتقادات و نقاط ضعف، می تواند بخاطر مشی نسبتاً اعتدالی خود با دولت جدید نیز خود را وفق دهد و لذا استفاده از ایشان در استان دیگری به عنوان استاندار به نفع خود ایشان خواهد بود؛ زیرا می تواند کابینه استانی خود را بر حسب انتظارات دولت و مردم آن استان بچیند و تغییر مورد نظر مردم را ایجاد نماید. تغییراتی که در استان بوشهر برای وی بسیار سخت خواهد بود؛ و اجماع روی وی سخت تر!