سربازی رفتن چینی ها قبل از ابتدایی
تاريخ ارسال خبر : 8 اکتبر 2012 | ساعت 17:47 | کد خبر: 20269 | sv30 | چاپ این مطلب

چین یک کشور شگفت انگیز و غیر عادی است، و مردم آن بسیار با نظم و دیسیپلین هستند. در این کشور بچه های کوچک باید آموزش های نظامی و خدمت سربازی را قبل از ورود به مدرسه بگذرانند تا به طور کامل نظم و انضباط را آموخته و آماده فرمان پذیری باشند!

چین یک کشور شگفت انگیز و غیر عادی است، و مردم آن بسیار با نظم و دیسیپلین هستند. در این کشور بچه های کوچک باید آموزش های نظامی و خدمت سربازی را قبل از ورود به مدرسه بگذرانند تا به طور کامل نظم و انضباط را آموخته و آماده فرمان پذیری باشند!

 

 

 

 

 

 


نظرات کاربران 

ارسال یک پاسخ