- Assalouyeh News – پایگاه خبری شهرستان عسلویه - https://assalouyehnews.com -

جعل مهر برجسته گمرک بوشهر و متواری شدن صاحب کالا

شخصی که با جعل اسناد و مهر برجسته گمرک بوشهر سعی داشت اجناس غیرقانونی را از در خروجی گمرک خارج کند، ناکام ماند.

به گزارش جنوب پرس، گفته می شود این شخص با جعل مهر کارشناس و همچنین مهر برجسته گمرک سعی داشت اجناس غیرقانونی خود را خارج کند که با هوشیاری یکی از مأمورین در خروجی، مهرهای جعل شده با مهرهای اصلی مطابقت داده شده و شخص متخلف از صحنه متواری شد.
یک منبع آگاه در تماسی با “بوشهرنیوز” افزود: در حال حاضر حراست گمرک بوشهر اتومبیل و اجناس این شخص را ضبط کرده و جهت بررسی بیشتر پرونده در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است.گفته می شود هم اکنون صاحب کالا به همراه صاحب اتومبیل از صحنه متواری شده و تلاش ها جهت دستگیری آن ها ادامه دارد.