- Assalouyeh News – پایگاه خبری شهرستان عسلویه - https://assalouyehnews.com -

گران فروشی را به ۱۲۴ گزارش کنید

 

وزیر بازرگانی از مردم خواست بر قیمت ها نظارت کنند و هرنوع موارد خلاف را با تلفن ۱۲۴گزارش دهند.

 به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت،غضنفری  با اشاره به گران شدن برخی مواد لبنی در چند روز اخیر گفت: افزایش قیمت دربرخی کالاها داشتیم اما خوشبختانه با مدیریت به موقع توانستیم قیمت را به حالت اول برگردانیم.

 به گفته وزیر بازرگانی، بسته حمایتی از اصناف پس ازاجرای آزادسازی یارانه ها آماده شده است که در کارگروه تحول اقتصادی با حضور رئیس جمهور مصوب شد.

غضنفری افزود: اصناف تولیدی همانند واحدهای تولیدی وزارت صنایع می توانند از تسهیلات ارزان قیمت برخوردار شوند به شرطی که راهکاری برای کاهش مصرف انرژی درواحد خود داشته باشند.