تصاویر/ تصادف کامیون در خیابان انقلاب
تاريخ ارسال خبر : 30 نوامبر 2012 | ساعت 11:08 | کد خبر: 22323 | sv38 | چاپ این مطلب

برخورد کامیون باربری با چراغ راهنمایی و رانندگی در خیابان انقلاب تهران
 
 

خسارات ناشی از برخورد کامیون باربری با چراغ راهنمایی و رانندگی در خیابان انقلاب تهران

خسارات ناشی از برخورد کامیون باربری با چراغ راهنمایی و رانندگی در خیابان انقلاب تهران

برخورد کامیون باربری با چراغ راهنمایی و رانندگی در خیابان انقلاب تهران

خسارات ناشی از برخورد کامیون باربری با چراغ راهنمایی و رانندگی در خیابان انقلاب تهران

خسارات ناشی از برخورد کامیون باربری با چراغ راهنمایی و رانندگی در خیابان انقلاب تهران


نظرات کاربران 

ارسال یک پاسخ