- Assalouyeh News – پایگاه خبری شهرستان عسلویه - https://assalouyehnews.com -

یارانه ۸ هزار تومانی نان واریز شد

عسلویه یوز ، در پی دستور رئیس‌جمهور مبنی بر پرداخت ماهانه ۴ هزار تومان به هر نفر در ماه برای یارانه نان، از بامداد امروز سه‌شنبه ۳۰ آذر مبلغ ۸ هزار تومان برای ۲ ماه به عنوان یارانه نان هر نفر به حساب سرپرست خانوار واریز شد.