- Assalouyeh News – پایگاه خبری شهرستان عسلویه - https://assalouyehnews.com -

قراردادهای خرید اراضی در عسلویه بازرسی می‌شوند

به گزارش عسلویه نیوز به نقل از موج به نقل از اداره کل بازرسی بوشهر، یک هیأت بازرسی نحوه خرید و تملک اراضی در سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس و قراردادهای مربوط به آن را بررسی می‌کند. در این برنامه بازرسی، کارشناسان و بازرسان سازمان بازرسی کل کشور با حضور در منطقه عسلویه ضمن بازدیدهای میدانی، اسناد و نقشه‌های اراضی منطقه و قراردادهای مربوط به نحوه خرید و تملک اراضی را بررسی می‌کنند. ضمناً سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور به نشانی اینترنتی http:\shekayat.bazrasi.ir آماده دریافت شکایات و اعلامات شهروندان در این زمینه می‌باشد.