- Assalouyeh News – پایگاه خبری شهرستان عسلویه - https://assalouyehnews.com -

بازدید از تاسیسات و پروژه های عمرانی منطقه توسط بانوان عسلویه/تصویری

کمیته بانوان ستاد دهه فجر بخش عسلویه در سومین روز از دهه مبارک فجر در اقدامی جالب و نمادین از تاسیسات و پروژه های عمرانی شهر عسلویه بازدید بعمل آوردند.

[1]

[2]

[3]

[4]

عکس: زهرایی