- Assalouyeh News – پایگاه خبری شهرستان عسلویه - https://assalouyehnews.com -

جایگزین اتابک زاده از فارس می آید


عسلویه نیوز: گزارش دریافت از تغییر مدیرکل حفاظت محیط زیست استان حکایت دارد


به گزارش عسلویه نیوز" گفته می شود اتابک زاده جای خود را به مطهری خواهد داد.

گزارش "عسلویه نیوز" از یک منبع آگاه حاکیست، مطهری در حال حاضر معاون اداره کل محیط زیست استان فارس بوده که جایگزین اتابک زاده می شود.

جلسه تودیع و معارفه مدیران کل حفاظت و محیط زیست استان احتمالاً فردا برگزار شود.