- Assalouyeh News – پایگاه خبری شهرستان عسلویه - https://assalouyehnews.com -

دایی شکستگی ندارد (عکس)


دایی

 

  تصادف علی دایی به خیر گذشت. او در روزهای آخر سال ۹۰ شوک سنگینی به فوتبال ما وارد کرد.